EnergyWise

Spara favorit

Genom att utveckla forskningen inom energiområdet vill vi bidra till att göra regionens företag mer energismarta och skapa nya samverkansnät. För att uppnå detta har vi i samarbete med företagen bland annat sett över kravspecifikationer för övervakningssystem för vindkraft, genomfört testinstallationer och diskuterat behovet av spänningsomvandlare i fordon. Vi har också implementerat mätsystem för övervakning av produktion av solenergi samt analyserat energiproduktion. Projektet har dessutom genomfört workshops för att öka kunskapen inom området och bidragit till att flera olika nätverk skapats. 

Mer om EnergyWise

Projektledare: Hans-Erik Nilsson

Tidsperiod: 2011-03-01 – 2013-12-31

Medel: 21 930 436 kr