FORE – Innovation och systemdesign för framtidens skogsindustri

Spara favorit

Vi utvecklar ett uthålligt, miljövänligt koncept för tillverkning inom pappersmassaindustrin. Det gör vi genom att bland annat ta fram nya produkter med höga ekonomiska och gröna värden, som kemikalier, fiberbaserade- och fibrillbaserade produkter och energi. Inom projektet strävar vi också efter att hitta lösningar som leder till effektivare energianvändning, ökad egenproduktion av el och förbättrad kvalitet i det producerade papperet.

Mer om FORE 

 Projektledare: Erik Hedenström

Tidsperiod: 2011-01-01 – 2014-08-31

Medel: 70 019 753 kr