Grön kemi – ett nytt sätt att maximera nyttjandet av skogsråvara

Spara favorit

Inom projektet utvecklar vi bland annat miljövänliga produkter från skogsråvara, som starkt papper och kartong samt bio-nedbrytbara kompositmaterial. Med skogsråvaran som utgångspunkt jobbar vi också med att hitta ersättning för hälsofarliga flourkarboner i textilier och med att utveckla nya läkemedel. Vi tar dessutom fram en miljövänlig metod för att förse cellulosa och glasbaserade produkter med helt vattenavstötande, så kallade superhydrofoba, ytor.

 

Projektledare: Armando Cordova

Tidsperiod: 2010-07-01 – 2013-06-30

Medel: 11 454 302 kr