Hållbara utvecklingsprocesser

Spara favorit

Kunskapen om hållbara utvecklingsprocesser vid samhällsbyggnadsprojekt och resurshantering behöver stärkas – det har blivit allt tydligare under de senaste åren. Projektet ska därför sprida den kunskapen, samtidigt som vi bygger upp ett kunskapscentrum i ämnet vid avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande på Mittuniversitetet. Detta kunskapscentrum ska kunna användas av såväl kommuner och företag som andra aktörer. Projektet ska därmed bidra till att den regionala utvecklingen inom området på sikt blir mer hållbar.

Mer om Hållbara utvecklingsprocesser 

Projektledare: Lars-Åke Mikaelsson

Tidsperiod: 2012-01-01 – 2014-12-31

Medel: 5 001 526 kr