Internet of Sports, IoS

Spara favorit

I vår region finns spetskompetens inom idrott, hälsa, välbefinnande och wellness, och dessutom en stor marknadspotential inom detta område. Det är därför möjligt att skapa en industri kring digitala tjänster för sport och rekreation. Därmed finns det också goda utsikter för en helt ny typ av företag där regionen och Sverige med sin idrottskultur och sitt IT-kunnande kommer in i bilden. Vi har tagit initiativet till detta och vi kallar det för Internet of Sports. Projektet ska bland annat leda till en centrumbildning med fokus på realtidsinteraktion mellan människa och teknik genom modern sensorteknik.

 

Projektledare: Hans-Christer Holmberg

Tidsperiod: 2013-04-01 – 2014-11-30

Medel: 6 731 000