KITT – kontextinformationsdelning för IoT-tillämpningar

Spara favorit

Kontextinformation, i det här sammanhanget den samlade information som ges av en teknikanvändare eller hämtas från dennes omgivning via sensorer, fångas upp och används av olika applikationer och tillämpningar. Mängden kontextinformation ökar dock i takt med att sensorer blir billigare och integrerade i allt fler produkter, vilket visserligen leder till ännu bättre tjänster, men också orsakar överbelastning i kommunikationskanalerna. Det har gjort det nödvändigt att kunna ”sila” informationen för att endast leverera relevant information. Inom projektet KITT utvecklar vi därför en plattform som kan hantera detta och därutöver erbjuda en möjlighet att använda kontextinformation för att skapa sömlösa tjänster. 

Mer om KITT 

Projektledare: Ulf Jennehag

Tidsperiod: 2012-01-01 – 2014-12-31

Medel: 2 600 000 kr