Kundanpassad teknikinformation

Spara favorit

Teknikinformation är information kring tekniska produkter, som till exempel bruksanvisningar, serviceinstruktioner och reservdelskataloger.

Projektet sprider kunskap om detta och vilka utvecklingsbehov som finns när man ska producera teknikinformation av hög kvalitet. Vi plockar också fram goda exempel som ska användas för att utveckla och anpassa nya arbetssätt och metoder.

 

Projektledare: Lena-Maria Öberg

Tidsperiod: 2012-10-01 – 2014-09-30

Medel: 987 000 kr