Kunskapsdriven turismutveckling

Spara favorit

Innovationsforskning och turism är ett framväxande område där turismforskningscentret ETOUR vill positionera sig. Det här projektet består därför av fem olika delar som knyts samman av ett gemensamt fokus på tjänsteinnovation, det vill säga innovationsprocesser, drivande faktorer och hinder för innovation och spridning av innovationer. De fem olika delprojekten är: Böcker, film och musik som turistmagnet, Turismnäringens tillväxt hotas av nyckfull arbetskraft, Turismföretagare ska få färdigt recept för trendspaning samt Ny europeisk konvention utmanar turismbransch och myndigheter.

Mer om Kunskapsbaserad turismutveckling

Projektledare: Maria Lexhagen

Tidsperiod: 2011-01-01 – 2013-12-31

Medel: 6 000 000 kr