MobiSense – NFC för enkel och intelligent informationshantering via smarta telefoner

Spara favorit

NFC står för ”närfältskommunikation” och är en relativt ny teknik på mobilmarknaden. Det innebär att smarta mobiler kan läsa av information från så kallade NFC-etiketter, och användaren kan därigenom ta emot olika typer av instruktioner. I projektet riktar vi in oss på de utvecklingsmöjligheter som finns inom tekniken, som att läsa av sensorer och styra aktuatorer, alltså mekaniska styrenheter.

Mer om MobiSense 

Projektledare: Johan Sidén

Tidsperiod: 2013-03-01 – 2014-11-30

Medel: 1 760 000 kr