Nationellt vintersportcentrum – internationellt FoU-centrum

Spara favorit

Projektet har utvecklat modeller och affärssystem i form av innovationer, tjänster och produkter inom vinteridrotten. Syftet har varit att stärka affärsutvecklingen inom Nationellt Vintersport Centrum (NVC), fördjupa samarbetet med näringslivet, bredda verksamheten mot folkhälsa samt kommersialisera och nyttiggöra FoU. Dessutom har projektet stärkt samarbetet med Sveriges Olympiska Kommitté och lagt grunden för ett brett internationellt forskningssamarbete. Ambitionen har också varit att öka regionens attraktionskraft och med idrott som medel stärka regionens identitet och kunskapsbas inom områdena idrott och prestation samt fysisk aktivitet och hälsa.

Mer om NVC 

Projektledare: Sture Espwall

Tidsperiod: 2011-11-01 – 2013-06-30

Medel: 16 249 000 kr