Eventprojektet – Organisering av krishantering vid event och destination

Spara favorit

Med Eventprojektet vill vi skapa system och modeller för ledning och organisering av risk- och krishantering vid större evenemang. Det gör vi genom att dels öka samverkan mellan organisationer, dels involvera allmänhet i planeringen av säkra evenemang. Arbetet kommer att ha förankring i både samhällsvetenskaplig och teknisk forskning. Genom samarbetet med myndigheter och företag i regionen kommer det att få praktisk relevans och skapa affärsmöjligheter genererade av forskare, studenter och näringsliv. Målet med projektet är att öka Mittsveriges konkurrenskraft genom att stärka samhällets risk- och krishantering vid större evenemang.

Mer om Event-projektet 

Kontaktpersoner: Susanna Öhman, Erna Danielsson och Roine Johansson
Tidsperiod: 2013-04-01–2014-12-31
Medel: 6 225 000 kr