ASTERISK– additiv tillverkning som konkurrensfördel

Spara favorit

Additiv tillverkning är den metod som används när man tillverkar tredimensionella föremål i en 3D-skrivare med utgångspunkt från en digital modell. I projektet inventerar vi nuvarande och kommande behov av additivt framställda material hos regionala företag. Vi sprider också kunskap och erfarenhet kring metoden, en insats som vi bland annat har riktat mot konstnärer. Projektet ska även undersöka för- och nackdelar med tekniken, till exempel när det gäller ekonomi.

 

Projektledare: Lars-Erik Rännar

Tidsperiod: 2012-10-01 – 2014-08-31

Medel: 3 400 000 kr