Real3D – Realistisk 3D i medicinska och mediala tillämpningar

Spara favorit

Projektet har haft som mål att stärka kunskapen om 3D-visualisering i regionen genom att koppla ihop Mittuniversitetet med aktörer inom sjukvård, utbildning och industri.  Inom ramen för detta har vi också producerat ett antal demonstratorer och prototyper för att visa på vilka olika sätt tekniken kan användas. Vårt arbete med att förnya metoderna för teknikens tillämpning kommer i förlängningen att leda till förbättrade diagnoser inom sjukvården och en utveckling av den regionala industrin.

Mer om Real3D 

 Projektledare: Mårten Sjöström

Tidsperiod: 2010-07-01 – 2013-12-31

Medel: 12 882 535 kr