Remote – Demonstrator- och coachningsprojekt

Spara favorit

Internet har gett nya affärsmodeller som är grundade på hur människor skapar information genom att söka information och interagera med vänner. I projektet kommer vi att demonstrera hur tjänster som baseras på uppkopplade prylar kan fungera. Utifrån detta vill vi inspirera till att skapa tjänster som baseras på saker, till exempel tåg eller vattenmätare, som är uppkopplade och genererar information – så kallad Internet of Things. I projektet utvecklas två e-tjänster som baseras på prylar som är uppkopplade. Tanken är att detta ska inspirera företag till att hitta nya möjligheter till affärs- och verksamhetsutveckling med hjälp av denna kommande teknologi.

Mer om Remote 

Projektledare: Mattias O'Nils

Tidsperiod: 2013-08-01 – 2014-12-31

Medel: 6 800 000 kr