SESPA – Samhällsentreprenörskap – gränsöverskridande kraft för regional och lokal utveckling i lokala miljöer

Spara favorit

SESPA är ett tvärvetenskapligt projekt som undersöker hur samhällsentreprenörskap kan bidra till hållbar utveckling av lokalsamhället och företagandet i glesa strukturer.Syftet är att utveckla och sprida kunskap om samhällsentreprenörskap och social innovation i nära samarbete med det omgivande samhället på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Projektet presenterar förebilder, skapar nya metoder och utvecklar modeller som kan användas i praktiken samt strävar efter att skapa nära samarbete mellan forskare och samhälle.

Mer om SESPA 

Projektledare: Yvonne von Friedrichs

Tidsperiod: 2010-07-01 – 2014-06-30

Medel: 26 050 000 kr