SportsTech 2

Spara favorit

Upplevelser och innovativ produkt­ut­veckling inom sport, outdoor och medicinska tillämpningar är ett område där vi redan tidigare har visat att vi ligger i framkant. I det här projektet har vi tagit det ett steg vidare eftersom tidigare samverkansprojekt har lett till upprepade önskemål från samarbetspartners om fortsatt engagemang och utveckling. Vi har därför fortsätt satsa på det arbetssätt som etablerats, där utveckling av ny teknik förstärkt Mittuniversitetets internationella spetskompetens inom vintersport- och upplevelseområdet och samtidigt höjt kunskapsnivån och konkurrenskraften inom sport- och upplevelsenäringarna.

 

Projektledare: Mikael Bäckström

Tidsperiod: 2011-01-01 – 2013-12-31

Medel: 9 350 000 kr