TIC – Teknikinformationscentrum, steg 2

Spara favorit

Målet för TIC II har varit att stärka de regionala TI-företagens konkurrenskraft. Det har vi gjort genom att etablera och utveckla en gemensam produktionsmiljö för att undvika dubbelarbete och överflödig lagring av information. Vi har också förbättrat kompetensförsörjningen och omvärldsbevakningen inom teknikinformation för att visa företagen på potentialen och hur de kan tillgodogöra sig tekniken. Dessutom har vi utvecklat och stärkt olika nätverk och genom marknadsföring bidragit till att förstärka teknikinformation. 

Mer om TIC steg 2 

Projektledare: Viveca Asproth

Tidsperiod: 2011-02-01 – 2014-01-31

Medel: 4 446 548 kr