Utveckling av innovationer inom fiberoptik för industriella tillämpningar

Spara favorit

I det här projektet utvecklar vi två olika typer av högeffektiva lasrar som ska användas för märkning och skärning inom pappersindustrin. Vi vill också öka den regionala kunskapen kring optisk fiberteknik och hur man med den kan utveckla och vidareförädla olika pappersprodukter. Vi genomför samtidigt aktiviteter för att locka fler unga, framför allt kvinnor, till att studera teknik och naturvetenskap.

 

Projektledare: Magnus Engholm

Tidsperiod: 2012-01-01 – 2014-06-30

Medel: 3 420 000 kr