Utveckling av innovationer inom materialteknik

Spara favorit

Projektet har haft som mål att öka kompetensen inom materialteknik inom både akademi och näringsliv, samtidigt som redan framtagna innovationer har tagits närmare marknaden. Ett av delprojekten, som handlat om att utveckla förbättrade metoder för metallanalys, har lett till en ny metod som sannolikt kommer att kommersialiseras via ett nytt företag. Dessutom har nya svetsmetoder kommit till användning i minst ett företag i regionen. En ny innovativ teknik för att studera inneslutningar i göt, det vill säga de halvfabrikat som används i tillverkning av aluminiumprodukter, har kommit till användning i svensk aluminiumindustri.

 

Projektledare: Torbjörn Carlberg

Tidsperiod: 2011-02-24 – 2013-12-31

Medel: 3 480 000 kr