Samverkan med Örnsköldsviks kommun

Samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Örnsköldsviks kommun sträcker sig över tio forskningsområden.

Flygfoto_över_Örnsköldsvik_20100906_TOJ7682.jpg

Parterna avsätter tillsammans sex miljoner kronor under en fyraårsperiod. för forskningsprojekt där tre miljoner kronor kommer från kommunkoncernen i Örnsköldsvik och tre miljoner från Mittuniversitetet. Avtalet riktar, utöver kompetensförsörjning, in sig på samverkan inom tio forskningsområden:

lära genom livet
må bra
förvaltningsmodeller
medborgarnytta
smart city
logistik/optimering
digitala tjänster
nya affärsmodeller
miljöteknik
hållbara energilösningar
"Jag är mycket glad och förväntansfull över samarbetet då det stärker Örnsköldsviks attraktivitet. Vi kan visa att här finns en kunskapsdriven utveckling. Det sänder viktiga signaler till personer med kvalificerad utbildning som funderar på att söka arbete i Örnsköldsvik", säger Martin Paju, utvecklingsstrateg vid Örnsköldsviks kommun.

Partnerskapet med Mittuniversitetet är utformat som ett avtal som sträcker sig till 2023. Kommunkoncernen och Mittuniversitetet avsätter vardera totalt 750 000 kronor per år till gemensam forskning. Vilka projekt som ska genomföras och finansieras genom avtalet avgörs av en styrgrupp där båda parter är representerade.

"Det här är ytterligare ett led i vår strävan att vara en drivkraft för regionen. Det nya avtalet med Örnsköldsviks kommun är det femte samverkansavtalet med kommuner i regionen. Vi ser tydligt vilken samhällsnytta samverkansavtalen åstadkommer och det mycket tillfredsställande att vi nu kan utveckla våra relationer med Örnsköldsvik", säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet. 

Kontaktpersoner Mittuniversitetet
Linn Madsen, projektledare
E-post linn.madsen@proandpro.se
Telefon 070-663 55 71

Hans-Erik Nilsson, dekan fakultetet för Naturvetenskap teknik och medier (NMT)
E-post hans-erik.nilsson@miun.se
Telefon 010-142 87 39

Peter Öhman, vice dekan humanvetenskapliga fakulteten (HUV) 
E-post peter.ohman@miun.se
telefon 010-142 86 77

Kontaktpersoner Örnsköldsviks kommun
Martin Paju, tillväxtstrateg
E-post martin.paju@ornskoldsvik.se
Telefon 0660-885 93