Samverkan med Östersunds kommun

Spara favorit 26 okt oktober 2017
Östersunds kommun logotyp

Östersunds kommun och Mittuniversitetet har ett avtal om samarbete för gemensam utveckling och tillväxt. Avtalet omfattar totalt 48 miljoner kronor under perioden 2015-2018 där universitetet och kommunen satsar lika stora delar.

Investeringarna ska bland annat gynna en positiv utveckling för det regionala näringslivet och skapa tillväxt och på så sätt ännu bättre förutsättningar för utveckling. Avtalet omfattar flera gemensamma områden där både kommunen och universitetet kan dra nytta av en stärkt verksamhet vid Campus Östersund.

Avtalet fokuserar på en fortsatt uppbyggnad av Nationellt vintersportcentrum samt verksamhet vid turismforskningscentret ETOUR, risk- och krisforskningscentret RCR och Sports Tech Research Centre vid Campus Östersund. Även andra områden av gemensamt intresse kan utvecklas inom samarbetsavtalet.

Östersunds kommun och Mittuniversitetet har ett samarbetsavtal sedan 2011. Det tidigare samarbetet har bland annat resulterat i nya utbildningar och utbildningslösningar vid universitetet för att möta behov i det lokala näringslivet. Det stärker möjligheterna för företag att rekrytera arbetskraft och ökar möjligheter för studenter att vara verksamma i regionen efter studierna.

Det har också resulterat i uppbyggnaden av unika laboratoriemiljöer och verksamhet vid Nationellt vintersportcentrum och Sports Tech Research Centre. Inom avtalet drivs också ett mentorprogram och ett traineeprogram för studenter vid Campus Östersund. Här ryms också en satsning på universitetets innovationsstödjande verksamhet för nya företagsstarter och nya företagsidéer.

I framtiden ligger bland annat en insats vid Mittuniversitetets risk- och krisforskningscenter som i samarbete med andra samhällsaktörer vill etablera ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum för krishantering. Projektet är i en uppbyggnadsfas där finansiering söks från flera aktörer med sikte på att bygga upp ett nationellt ”krislabb”.

Avtal 2015-2018

Pressträff samarbetsavtal Mittuniversitetet Östersunds kommun

Den 28 januari 2015 tecknade Östersunds kommun och Mittuinversitetet ett nytt avtal om samarbete under perioden 2015-2018.

Här hittar du det aktuella avtalet mellan Östersunds kommun och Mittuniversitetet.Lyssna