DAWN - Dataanalyser i trådlösa industriella nätverk

Projektperiod: 2015-2018
Partners: Umetrics AB, Bosch Rexroth, ServaNet AB och Dewire AB.
Projektledare:
Tingting Zhang
Forskare: Stefan Forsström och Mikael Gidlund

Beskrivning: År 2020 beräknas omkring 75 miljarder olika enheter att vara uppkopplade mot Internet och tillsammans utgör de det så kallade Internet of Things. Processindustrin kan verkligen dra nytta av den ökade datatillgängligheten både vad gäller produktivitet och effektiv energianvändning. I detta projekt kommer forskarna att fokusera på utveckling av dataanalyssystem för storskaliga sensornätverk. Syftet är att öka industrins kapacitet för datahanteringen genom att utveckla nya data mining algoritmer och integrera dataanalysen med Mittuniversitetets Internet of Things-plattform, SensibleThings.

Läs mer (in English)