M2M Communication - Robust och säker maskin-till-maskin kommunikation för cyberfysiska system

Spara favorit

Projektperiod: 2015-2018
Projektledare:
Patrik Österberg
Forskare:
Ulf Jennehag, Tingting Zhang, Mikael Gidlund

Beskrivning: Ett smart grid nätverk är ett cyberfysiskt system som integrerar infrastrukturen för energiförsörjning med informationsteknologi. Det förväntas att smart grid nätverk kommer att använda infrastruktur för maskin-till-maskin (M2M) kommunikation och avancerade kontrolltekniker för att förbättra energidistribution och styrning. Den trådlösa M2M verksamheten förväntas överstiga $ 136 miljarder i intäkter i slutet av 2018 men innan det är möjligt finns flera viktiga utmaningar att lösa såsom tillförlitlighet, driftskompabilitet, skalbarhet, säkerhet och realtidskommunikation. Detta projekt ska undersöka och hitta nya sätt för M2M kommunikation i smarta grid nätverk och resultatet ska demonstreras under verkliga förhållanden.

Läs mer (in English)