SURF - Karakterisering av yta på industriella produkter i stora områden

Projektperiod: 2015-2017
Partners: Iggesund Paperboard, BillerudKorsnäs Frövi, BIM Kemi, MoRe Research
Projektledare: Jan Thim
Forskare: Mattias Andersson, Anatoliy Manuilskiy, Niklas Johansson

Beskrivning: Efterfrågan på dagstidningar minskar och konkurrensen inom pappersindustrin blir allt hårdare vilket tvingar industrierna att börja producera nya produkter. Nya produkter som ställer högre krav på papperets yta då det ofta används högkvalitativt tryck. Detta projekt kommer att försöka tillgodose behovet som finns av modern industriell mätning för att karakterisera ytor. Nya metoder kommer att tas fram för att karakterisera ytans parametrar och, där det är möjligt, anpassa dem för användning online/inline. Tillsammans med ledande industriella partners kommer forskarna att extrahera, anpassa, optimera och testa dessa metoder.

Läs mer (in English)