OCXIS - Masterutbildning för förändring, utveckling och drift av komplexa produktionssystem

Spara favorit

Projektperiod: mars 2016 – februari 2018
Partners: Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals AB, Länsförsäkringar Västernorrland AB, Nordea, Dewire, ÅF Industry AB, SCA Graphic Sundsvall AB/SCA Östrand
Projektledare: Prof. Olof Björkqvist
Forskare: Olof Björkqvist, Per Engstrand, Peter Öhman, Ola Lindberg 

Beskrivning: En ny utbildning på avancerad nivå kan stödja den pågående omvandlingen och anpassningen av branscher som baseras på komplexa tekniska system eller affärsprocesser. Utbildningen profileras mot process- och energiindustri, IT-industri och bank försäkring- och fastighetsbolag. Programmet är multivetenskapligt och består av tre tydliga teman: Ämnesspecialisering, organisation och ledarskap samt analys av komplexa system. Kurserna är tillgängliga för yrkesverksamma deltagare samtidigt som de skall kunna följas av Mittuniversitetets programstudenter. Utbildningen kopplas till fyra av Mittuniversitetets strategiska forskningscentra FSCN, STC, CER och DEMICOM.