Robust Wireless Communication in Harsh Radio Environments

Spara favorit

Projekt period: 2013-2015
Partners: ABB
Projektledare: Mikael Gidlund

Beskrivning: Gruvindustrin står inför en ny utmaning. Det är en global ökning av efterfrågan på råvaror som drivs av utvecklingsländerna. Samtidigt som tillgången till höghaltig malm minskar. För att möta dessa utmaningar är det viktigt att öka graden av automatisering och förbättra operativa resultat.

Läs mer (in English)