FLIS - Karakterisering av skärande processer i trä

Spara favorit

Projekt period: 2014-2016
Partners: Pulpeye AB, Aditya Birla Group, Andritz Iggesund Tools AB
Projektledare: Benny Thörnberg

Beskrivning: Skärverktyg som används i en trädelningsprocessen har en stor inverkan på kvaliteten på produkterna. Idag vet vi inte hur lång intervallen för byte av utslitna verktyg bör vara. Detta projekt syftar till att få kunskap om hur processparametrar för trädelningsprocessen är relaterade. Genom att använda optiska tekniker, trådlösa på rotor sensorer och flera varianter av modellering vill vi ta reda på vilket sätt som är bäst genomförbara och kostnadseffektivt för att övervaka dessa parametrar online.

Läs mer (in English)