FNMech - Design av Fibernätverk: Applikationer för hygienprodukter

Spara favorit

Projektperiod: 2015-2017
Partners: SCA Hygiene Products AB, SCA Forest Products AB, Nalco Company Naperville IL, SCA Tissue France SA
Projektledare: Tetsu Uesaka
Forskare:
Tetsu Uesaka, Christina Dahlström, Amanda Mattsson, Majid Alimadadi

Beskrivning: Projektet kommer att studera fibernätverk, fibernätverkstrukturer och fiberegenskaper särskilt på mikroskopisk nivå samt dess transport av komplexa vätskor (kroppsvätskor) för att kunna stödja designkriterier och designverktyg i produktutveckling för hygienprodukter tillsammans med industriella partners. De skogsindustriella företagen i Sverige kommer att kunna använda nordliga barrvedsfibrer som en konkurrensfördel på den globala marknaden genom att skräddarsy fiberegenskaper.

Läs mer (in English)