Foric - Forest as a Resource Industrial College

Spara favorit

Projekt period: 2014-2021, förnyad forskarskola 2018-2022
Partners: AkzoNobel, Colabitoil, Domsjö Fabriker, Holmen, More Research, Norrskog, Ragn-Sells, Skogforsk, SCA, SenseAir
Projektledare:  Per Engstrand

Beskrivning: FORIC är en ny forskarskola i nära samarbete med näringslivet, där doktorander kommer att öka sin konkurrenskraft. Akademi och industri kommer att gynnas av att interagera med varandra.

Mer info (in English)