DUVA - Detektor och metodutveckling inom UV- och EUV-våglängdsområdet, för användning inom processindustrin

Spara favorit

Projektperiod: april 2016 - mars 2019
Partners: Sitek Elektro Optics AB, PulpEye AB
Projektledare: Docent Göran Thungström
Forskare: Prof. Christer Fröjdh, Lektor Börje Norlin, ny doktorand

Beskrivning: Utmaningen i detta forskningsprojekt är att utveckla en metod för mätning av optiska responssignaler inom ultravioletta våglängden för att definiera egenskaperna hos fibrilld cellulosa fiber. Den optiska processen som ingår i mätmetoden är sändning, absorption, diffraktion och spridning som är beroende av mätobjektets egenskaper. För att nå mindre partiklar kommer metoden utökas till en extrem ultraviolett (EUV) strålningsfält med våglängder på 13.5 nm. Därför kommer känsliga detektorer att utvecklas och karakteriseras för mätning av optiska signaler och optisk strålningsposition. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med Pulpeye AB, SiTtek Electro Optics AB and MAX-lax Lab.