kW Converters - Högfrekventa omvandlare för medelhöga effekter

Spara favorit

Project period: 2014-2017
Partners: SAAB AB, Elektronikgruppen AB, Powerbox AB, SEPS Technologies
Projektledare:  Kent Bertilsson

Beskrivning: Mittuniversitetet har på några år nått forskningsfronten inom högfrekventa magnetiska omvandlare för kraftöverföringstillämpningar inom effektnivåerna 50-100 W. Detta projekt riktar de medeleffektnivåomvandlare vid hög frekvens, baserat på expertis inom befintlig forskning bedrivs i forskargruppen Power Electronics inom STC. Tillsammans med industriella partners som SAAB kommer nya effektivare högfrekventa kW omvandlare utvecklas.

Läs mer (in English)