LEAP - energiapplikationer för elektroniska plattformar

Projektperiod: Oktober 2016- September 2019
Partners: Alfa Laval, Cobolt, Leading Light, Nyfors Teknologi, Staga Sweden, STT Emtec, Termo-Gen, Woxna Graphite
Projektledare: Håkan Olin, professor

Visionen i detta synergiprojekt är att skapa stor yta för elektronisk plattform som lämpar sig för lågkostnadsproduktion av energikomponenter. Synergiprojektet LEAP vill bidrag till denna vision genom att ta itu med följande centrala fråga: Vilka material, bearbetning och kombinationer möjliggör produktion av stora ytor termoelektriska generatorer till låg kostnad?

Synergin är uppdelad i tre delprojekt:

1) Substrat för tryckt elektronik

Målsättningen i projektet är att utveckla ett grundläggande substrat av glas på papper för tryckt elektronik.

2) Tryckmetoder för ledare

Delprojektet kommer att arbeta med att utveckla tryckmetoder av metall-, och grafenbaserade ledare.

3) Termoelektricitet

Detta delprojeket kommer att använda substratet och ledaren från de andra delprojekten och arbeta med utveckling av energiledande tunna filmer.

Målet med synergin i dessa delprojekt är att utveckla demonstratorer för tryckta termoelektriska strömkällor lämpliga för spillvärmeomvandling till elektrisk energi vilket ger möjlighet att besvara kärnfrågan.

Frågan är viktig på grund av det stora globala behovet av energiproduktion, energilagringsenheter och energianvändning med gröna miljöprestanda. Denna snabbt växande marknaden lockar företag från olika områden. I LEAP-projektet deltar företag från olika positioner i värdekedjan från material och processer till energiapplikationer.

Läs mer (in English)