Referensgrupp för Transformative Technologies

Referensgruppen utgörs av förtroendevalda personer med strategisk och operativ erfarenhet från industriella miljöer och forskning. Deras uppdrag är att hjälpa oss att arbeta långsiktigt och strategiskt med vår KK-miljö Transformative Technologies.

I gruppen ingår:

  • Anders Brolin, Director - Innovation Manager, Stora Enso
  • Christine Hagström - Näsi, Senior Advisor to the Board at CLIC Innovation Oy
  • Rickard Andersson, Vice President, Bio Technology and Environmental Systems, Valmet Technologies Oy
  • Jonas Wallberg, Director ICT, Teknikföretagen
  • Johan Åkerberg, Global Research Area Coordinator, ABB Corporate Research
  • Prof. emeritus Lars Asplund, Computer Science, Mälardalens Högskola
  • Prof. Janne Laine, Dean of the school of Chemical Engineering, Aalto University, Finland
  • Prof. Danny Crookes, Director of Research, Speech & Vision Systems Cluster, Queens University, Ireland
  • Prof. Lucia Lo Bello, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Catania, Italy