Kalendarium 2016

Spara favorit 7 dec december 2015

2015-12-10 Strategi- och uppstartsmöte

Strategi- och uppstartsmöte för nya insatser inom KK-miljön "Transformative Technologies"

 2016-02-01 Deadline drafts

Deadline drafts

2016-02-05 Presentation av drafts

Presentation av drafts vid gemensamt seminarium.

Kl. 09:00-12:00

2016-02-12 Referensgruppsmöte

Referensgruppsmöte

2016-02-23 Återkoppling till processledarna samt mall för proposals

Återkoppling från vice dekan till processledarna.  Senast den 23 mars skickas en mall för proposals ut till processledarna.

 

2016-03-11 Proposals

Proposals

2016-03-22 Referensgruppsmöte

Referensgruppsmöte

2016-03-24 Senaste dag som projektmall skickas ut

Mall för insats skickas ut senast den 24 mars med anmodan om förslag på granskare samt mall för budget light-modell till de som går vidare för att skriva full ansökan.

Processledaren ska ta kontakt med avdelningsekonom för input till budget (light) snarast efter besked att gå vidare. Deadline för förslag på granskare 7 april.

2016-05-06 Ansökan för granskning

Intern granskning 9-22 maj

Extern granskning 23 maj-17 juni

Ev. omgranskning aug-1 september

2016-08-26 Referensgruppsmöte

Referensgruppsmöte diskuterar verksamhetsplan och strategiska insatser.

2016-09-09 Komplett ansökan

Komplett ansökan med budget och CV:s senaste den 9 september 2016.

2016-10-01 Granskning av beredskapsgrupp

Granskning av beredskapsgrupp från mitten av september till 1 oktober. Eventuell revidering till mitten av Oktober.

2016-10-12 Referensgruppsmöte

Referensgruppsmöte diskuterar verksamhetsplan och strategiska insatser.

2016-XX-XX Beslut från KK-stiftelsen

2016-XX-XX Beslut från KK-stiftelsen

Png lågupplöst för elektronisk publicering