1. Initiering/idégenerering

Spara favorit

December år 0

 

  • Gemensamt uppstartsmöte/workshop, nya idéer

  • Utskick med uppmaning att formulera nya projekt

Processen börjar med ett uppstartsmöte/workshop som initieras av KK-miljöns styrgrupp. Där presenteras KK-miljöns strategi och områden som behöver åtgärdas, vilka utlysningar som är sökbara  och vilka vi lämpligen bör satsa på samt, i förekommande fall, särskilda projekt eller områden som behöver utvecklas.

Till detta informella uppstartsmöte är alla seniora forskare inom KK-miljön inbjudna. Efter träffen görs ett utskick till alla forskarna med en uppmaning att lämna in projektförslag.