2. Utvecklingsprocess

Spara favorit

                  

   
                                                                 

Februari år 1

Inlämning av utkast (drafts)

- Presentation av utkast
De första projektförslagen består av utkast – drafts. De presenteras på ett gemensamt seminarium. Utkasten granskas sedan internt och får feedback från KK-miljöns ledning. Ledningen väljer därefter ut de utkast som får gå vidare i processen.

 

Mars
år 1

Inlämning av förslag (proposals)

De forskare vars idéer går vidare ska nu skriva ett mer utförligt förslag – proposal. Förslagen ska inkludera en enkel budget samt en beskrivning av deltagande företag. Förslagen presenteras sedan för KK-miljöns referensgrupp. Baserat på feedback och rekommendationer från referensgruppen samt forskningsmiljöns strategi, väljer styrgruppen ut de förslag som ska utvecklas till fullständiga projektförslag. De projektledare som går vidare till att skriva full ansökan ska ta kontakt med avdelningsekonom för input till en budget i light-version.

 

Maj
år 1

Inlämning av fullständiga projektplaner

Projektledare utses och förslag på internationella experter som kan granska de färdiga projektförslagen begärs in till fakulteten. Fullständiga projektplaner, budget i light-version samt CV från alla deltagande forskare och företag ska levereras i början av maj – i god tid för att sätta igång den externa granskningen av insatserna. Formalia för projektplanerna anges i respektive utlysningstext från KK-stiftelsen.

 

 

Blanketter och mallar

Skriv sedan fullständig projektplan enligt anvisningar i utlysningstexten från KK-stiftelsen.

Övrigt material med relevant information