4. Projektstart

Spara favorit

December
år 1

Beslut från KK-stiftelsen

Januari-februari
år 2

Jaga underskrifter från företag, skriva IPR-avtal med företag samt ev. forskaravtal med medverkande MIUN-forskare.

Mars
år 2     

Skicka färdigställt avtal till KKS = projektstart


I mitten av december kommer beslut om finansiering av insatser från KK-stiftelsen. När startdatum och budget i beviljade projekt är godkända av KK-stiftelsen, skickar de ut avtal för påskrift av Mittuniversitetet samt deltagande företag. Det är Mittuniversitetets uppgift att se till att underskrifterna kommer in i tid. I samband med detta upprättas även IPR-avtal och eventuella forskaravtal med medverkande forskare. Så fort alla, inklusive KK-stiftelsen, har skrivit under avtalet kan projektet läggas upp som en aktivitet i Agresso.