5. Löpande under projektets livstid

Spara favorit

Höstterminen

Verksamhetsplan: lämna statusrapport

Inför verksamhetsplan till KKS varje höst: lämna statusrapport till KK-miljöns ledning med kommentarer kring projektets vetenskapliga måluppfyllelse, samproduktion samt bidrag till profileringen av KK-miljö.

Blanketter och mallar

  • Mall för att skriva statusrapport: Project report_Insatsrapport_WP 2016

Vårterminen

Uppföljningsrapport: lämna statussrapport, ekonomirapport samt rapportering från företag.

Inför uppföljningsrapport till KKS varje vår: lämna statusrapporter för projektet, ekonomin samt läges- och ekonomisk rapportering från deltagande företag.

Blanketter och mallar