Forskningsprojekt inom Transformative Technologies

Forskningsprojekt inom Transformative Technologies

Alla forskningsprojekt bedrivs i samproduktion med näringslivet. Här beskrivs kort våra strategiska insatser och projekt inom Transformative Technologies.

  FSCN

Forskningsmiljön Transformative Technologies består av fyra strategiska insatser, dessa är: 

  • InFibra
  • EISS - Embedded Industrial Sensor Systems
  • KM2 - Large surfaces for electronic functionality
  • XGeMS - Next generation measurement systems

 

Större forskningssatsningar inom KK-miljön

Ett urval av våra större forskningssatsningar inom KK-miljön.