Visionen Transforming the Industrial Ecosystem - TIE

Visionen Transforming the Industrial Ecosystem - TIE

Transforming the Industrial Ecosystem – TIE, är en vision för regional förnyelse och tillväxt. Den kombinerar industriella styrkor i regionen med den dynamiska kraft som Mittuniversitetet representerar.

TIE Vision

Ett växande ekosystem bildas när den nuvarande industriella kärnan (core) agerar i symbios med förnyelsen på utkanter (edge). Alla delar av universitetets verksamhet är viktiga i förverkligande av TIE visionen och vår utveckling styrs av följande sex riktlinjer:

  • Utgå från regionens styrkeområden
  • Se möjligheter utifrån ett globalt perspektiv
  • Använda informationsteknologi som en möjliggörare
  • Anpassa till föränderliga marknader
  • Tillhandahålla kompetenser och färdigheter
  • Profilera de mest spännande framtidsmöjligheterna

 

"Transforming the Industrial Ecosystem"
Ladda hela ner som PDF