Studentexpeditioner

Spara favorit Skriv ut 28 aug augusti 2016

Här finner du kontaktinformation till våra studentexpeditioner.

Välj avdelning

ADV (Arkiv- och datavetenskap)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Ssundsvall

Adress: Holmgatan 10

Mejladress: ADVexp@miun.se

Telefon: 010-142 89 58

Personal: Lisa Velander  
Administrerar Spelprogrammering, Datavetenskap och Arkiv- och informationsvetenskap.

CHE (Kemiteknik)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Sundsvall

Adress:  E-huset/S-huset plan 2 

Mejladress:  CHEexp@miun.se

Telefon:  010-142 87 35

Personal: Viktoria Lilja, administrerar Kemiteknik och Energiteknik
Lotta Frisk (010-142 81 12 sitter i S-huset plan 2) administrerar Energiingenjörprogrammet

 

DMA (Ämnesdidaktik och matematik)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera

 

 

Sundsvall

 Adress:  F-huset plan 3

Mejladress:  DMAexp@miun.se

Telefon:  010-142 80 58  

Personal:
Anna-Karin-Viklund
Administrerar Basår och Matematik

 

DPC (Digital printing center)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
   Viktoria Lilja, 010-142 87 35

DSV (Data- och systemvetenskap)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
Östersund Adress: Kunskapens väg 8

831 25 Östersund, Hus Q

Mejladress: DSVexp@miun.se  

 Telefon: 010-142 79 05

Personal: Lena Karlén- Andersson
Administrerar Datateknik

EHB (Ekoteknik- och hållbart byggande)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Östersund Adress: Akademigatan 1


E-post: EHBexp@miun.se

Telefon: 010-142 89 78 eller 010-142 80 71, kontorstid

Öppettider: Månd-tors 8-12 och 13-16 

Personal:
Brita Åkerström (vik för Åsa Lindgren 1/11-31/4)
Administrerar Byggnadsteknik

Britt Edlund
Administrerar Ekoteknik

EKS (Elektronikkonstruktion)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Sundsvall

Adress: Holmgatan 10 Hus S Plan 2

Mejladress:  EKSexp@miun.se

Telefon: 010-142 81 12

Personal: Lotta Frisk

EVJ (Ekonomivetenskap och juridik)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera

Sundsvall

Adress: Holmgatan 10 (M-huset, plan 3, rum M311)

Mejladress: EVJexp@miun.se

Telefon: 010-142 85 45

Personal Carina Åhlund
Administrerar följande ämnen i Sundsvall Företagsekonomi, Nationalekonomi, Jurdik och statistik

Östersund

Adress: Kunskapens väg 1 (hus P, plan 2)

Mejladress: EVJexp@miun.se

Studentexpeditionen öppettider: Mån-Tors 10:00-12:00 och 14:00-15:00. Fredagar stängt.

Telefon: 010-142 83 97, 010-142 80 89

Personal: 
Maria Hjalmarsson
Administrerar ämnen Företagsekonomi, Nationalekonomi, Jurdik och statistik 

Maria Andersson
Administrerar Förvaltningsjuridiska programmet 180hp

 

HLV (Hälsovetenskap)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera

Östersund

Adress: Hus L, Östersund

Mejladress: HLVexp@miun.se

Öppettider och personal och telefon:

Anna Scherdin Rehabiliteringsvetenskap 010-142 89 96, månd-tis 8.00-14.30 to-fre 8.00-11.30

Anki Englund Idrottsvetenskap  010-142 88 50

Maria Andersson
Administrerar: Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180hp, Idrottsvetenskapligt program 180hp, Magisterprogrammet- Arbetsliv, hälsa och rehablilitering 60hp, Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap- Prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott, 60hp  

 Sundsvall

Adress: Hus E rum 125

Mejladress: HLVexp@miun.se

Personal: Susanne Ståhlberg
Telefon: 010- 142 89 68 
Besökstider: Må-to 10.00-12.00 och 14.00- 15.00
Administrerar: Magisterutbildning hälsovetenskap, 60hp inr Folkhälsa och Omvårdnad och Masterutbildning hälsovetenskap, 120hp inr Folkhälsa och Omvårdnad samt fristående kurser inom respektive program.

HUM (Humaniora)

Ort  
Sundsvall/Östersund 

SundsvallMejladress: HUMexp@miun.se
Personal:
Lena Jonsson och Carina Sundström (sitter i Hus M plan 3)

Östersund
Mejladress: PSYexp@miun.se
Besökstider: Mån-tors 10-12 och 14-15 Fre stängt
Telefon: 010-142 84 66 (samma tider som ovan)
Personal: 
Sara Häggström (vik. Maria Görlin) (sitter i Hus P plan 2)
Maria Andersson administrerar Magisterprogram i historia 60hp

IND (Industridesign)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Sundsvall  

Adress och ort Hus R

Holmgatan 10

851 70 Sundsvall

Mejladress: INDexp@miun.se

Telefon: 010- 142 89 04

Personal Veronica Norman (sitter i hus J)
Administerar Industridesign och Möbel- och byggnadshandverk

KMM (Kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Östersund Adress:

Akademigatan 1

Mejladress: KMMexp@miun.se

Telefon: 010-142 80 71 eller  010-142 86 12 Kontorstid

Öppettider: Månd-tors 8-12 och 13-16

Personal:
Britt Edlund
Administrerar Kvalitetsteknik och Basåret

Gertrud Nord
Administrerar Maskinteknik, Sportteknologi och Matematik

MKV (Medie- och kommunikationsvetenskap)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Sundsvall Adress:

Holmgatan 10,  Sundsvall

Hus J, Våning 2

 Mejladress: MKVexp@miun.se

Öppettider: Mån- Ons+ Fre: 08.00- 15.00. Torsd 11.00-15.00 Lunch 12.30-13.00

Telefon:

Veronica Norman 010- 142 89 04 
Administrerar Medie- och kommunikationsvetenskap, Journalistik, Bildjournalistik och Grafisk design

Kerstin Nyström 010- 142 88 01
Administrerar Medie- och kommunikationsvetenskap, Journalistik, Bildjournalistik och Grafisk design

 

NAT (Naturvetenskap)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Sundsvall

Adress:  E-huset plan 3

Mejladress:  NATexp@miun.se

Telefon:  010-142 87 35,  010-142 80 58 

Personal: Viktoria Lilja administrerar Kemi, Fysik, Biologi, Maskinteknik och Grafisk teknik och Teknisk desing

OMV (Omvårdnad)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Sundsvall

Adress: Hus E

Mejladress: OMVexp@miun.se

Öppettider: Mån-Tor, kl 10-12 och 14-15

Susanna Ståhlberg 010-142 89 68 (Hus E rum 125)  
Administrerar Specialistutbildningarna: Barnmorskeutbildning, 90hp, Barnsjuksköterska, 60hp, Psykiatrisjuksköterska, 60hp, Vård av äldre, 60hp
Fristående kurser:  Uppdrag, Medicinsk vetenskap och Omvårdnad

Jenny Berglind Borin 010-142 89 06 (Hus E, rum 112)
Administrerar Sjuksköterskeprogrammet

Östersund

Adress: Hus L vån 4

Mejladress: OMVexp@miun.se

Telefontid: Kontorstid

Anki Englund 010-142 88 50
Administrerar Medicinsk vetenskap och Omvårdnad

Öppettider: Kontorstid

Sara Lindahl
Administrerar Medicinsk vetenskap och Omvårdnad

PSY (Psykologi)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Östersund

Adress: Kunskapens väg 1, (hus P, plan 2)

Mejladress: PSYexp@miun.se

Öppettider: Mån-Tors 10.00-12.00, 14.00-1500. Fredag stängt.

Telefon: 010-142 84 66, samma tider som ovan.

Personal: Sara Häggström (vik Maria Görlin from 24/10)
Administrerar Psykologiprogrammet, PA-programmet, Masterprogrammet i psykologi med inriktning mot emotion och fristående kurser inom Psykologi

SHV (Samhällsvetenskap)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera

 

 Östersund

Adress: Kunskapens väg 1 (hus P, plan 2)

Mejladress: SHVexp@miun.se 

Studentexpeditionen öppettider: Mån-Tors 10:00-12:00 och 14:00-15:00. Fredagar stängt.

Telefon: 010-142 83 91

Personal: Lena Jörgensen
Administrerar följande ämnen Sociologi, Statsvetenskap, Turismvetenskap, Kulturgeografi, Geografi samt även sommarkurser

 Sundsvall 

Adress: Hus M, plan 3 Holmgatan 10 Sundsvall

Mejladress: SHVexp@miun.se 

Telefon: 010-142 86 62

Personal: Carina Ring
Administrerar Genusvetenskap, Kriminologi, Sociologi och Statsvetenskap

SOA (Socialt arbete)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Östersund

 Adress: Hus L vån 4

Öppettider: Kontorstid

 Mejladress: SOAexp@miun.se

Telefontid: Kontorstid

Tobias Ohlsson 010-142 78 40

Administrerar Socialt arbete

TUG (Turismvetenskap)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Östersund

Adress: Kunskapens väg 1 (hus P, plan 2)

Mejladress: TUGexp@miun.se

Öppettider: Mån-Tors 10.00-12.00, 14.00-1500. Fredag stängt.

Telefon: 010-142 83 91, samma tider som ovan

Personal: Lena Jörgensen
Administrerar Turismvetenskap, Kulturgeografi och Geografi

UTV (Utbildningsvetenskap)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Sundsvall  Adress:

Hus E, vån 1 Sidsjövägen 5

Mejladdress: UTVexp@miun.se

Öppettider: Kontorstid

Telefontid: Kontorstid

Åsa Nyberg 010-142 81 46
Lärarlyftet, förskolelyftet, uppdragsutbildning och kurser i pedagogik

Gunilla Lindgren gunilla.lindgren@miun.se 010-142 80 64
Administrerar Grundlärarprogrammen Fritidshem 180hp, F-3 240hp, 4-6 240hp och fristående kurser på grundnivån: Pedagogik, Bild, Samhällskunskap och sommarkurser.

Sanna Jansson sanna.jansson@miun.se 010-142 81 91
Administrerar Beteendevetsnskapligt program 180hp, KPU 90hp, Magisterprogram i pedagogik 60hp, Masterprogram i pedagogik 120 hp samt fristående kurser på avancerad nivå inom följande ämnen: Pedagogik, samhällskunskap. Grundnivå inom följande ämnen: Pedagogik A, B ,C

Susanne Ståhlberg (Hus E rum 125)  susanne.stahlberg@miun.se 010-142 89 68
Administrerar: Förskollärarprogrammet, 210hp

Åsa Nyberg asa.nyberg@miun.se 010-142 81 46
Administrerar Lärarlyftet och uppdragsutbildningar inom UTV och HUM. Valideringsärenden inom Lärarlyftet och frågor angående valideringssystemet VALDA.

99
20