Studentexpeditioner

Spara favorit Skriv ut 28 aug augusti 2016

Här finner du kontaktinformation till våra studentexpeditioner.

Välj avdelning

CHE (Kemiteknik)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Sundsvall

Adress:  E-huset/S-huset plan 2 

Mejladress:  CHEexp@miun.se

Telefon:  010-142 87 35

Personal: Viktoria Lilja, administrerar Kemiteknik och Energiteknik
Lotta Frisk (010-142 81 12 sitter i S-huset plan 2) administrerar Energiingenjörprogrammet

 

DES (Design)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Sundsvall  

Adress och ort Hus R

Holmgatan 10

851 70 Sundsvall

Mejladress: DESexp@miun.se

Telefon: 010- 142 89 04

Personal Veronica Norman (sitter i hus J)
Administerar Grafiskt design, Industridesign och Möbel- och byggnadshandverk

DMA (Ämnesdidaktik och matematik)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera

 

 

Sundsvall

 Adress:  F-huset plan 3

Mejladress:  DMAexp@miun.se

Telefon:  010-142 80 58  

Personal:
Anna-Karin-Viklund
Administrerar Basår och Matematik

 

DPC (Digital printing center)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
   Viktoria Lilja, 010-142 87 35

DSV (Data- och systemvetenskap)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
Östersund Adress: Kunskapens väg 8

831 25 Östersund, Hus Q

Mejladress: DSVexp@miun.se  

 Telefon: 010-142 79 05

Personal: Lena Karlén- Andersson
Administrerar Datateknik

EHB (Ekoteknik- och hållbart byggande)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Östersund Adress: Akademigatan 1


E-post: EHBexp@miun.se

Telefon: 010-142 89 78 eller 010-142 80 71, kontorstid

Öppettider: Månd-tors 8-12 och 13-16 

Personal:
Brita Åkerström (vik för Åsa Lindgren 1/11-31/4)
Administrerar Byggnadsteknik

Britt Edlund
Administrerar Ekoteknik

EKS (Elektronikkonstruktion)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Sundsvall

Adress: Holmgatan 10 Hus S Plan 2

Mejladress:  EKSexp@miun.se

Telefon: 010-142 81 12

Personal: Lotta Frisk

EVJ (Ekonomivetenskap och juridik)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera

Sundsvall

Adress: Sundsvall, Sidsjövägen 5, Hus E, rum E110

E-postadress:  EVJexp@miun.se
Telefon
: 010-142 85 45
Personal: Carina Åhlund

Administrerar:
Ekonomprogrammet, 180 hp

Magisterprogram i företagsekonomi: Redovisning och revision, 60 hp
Magisterprogram i företagsekonomi: Marknadsföring och management, 60 hp

Fristående kurser:

Företagsekonomi
Nationalekonomi
De kurser som hör till programmet i juridik och Statistik.

Östersund

Adress: Östersund, Kunskapens väg 1, Hus P, plan 2

E-postadress: EVJexp@miun.se
Telefon: Maria H, 010-142 83 97 och Maria A, 010-142 80 89

Personal: Maria Hjalmarsson

Administrerar:
Ekonomprogrammet, 180 hp

Magisterprogram i företagsekonomi: Redovisning och revision, 60 hp
Magisterprogram i företagsekonomi: Marknadsföring och management, 60 hp

Fristående kurser:

Företagsekonomi
Nationalekonomi
De kurser som hör till programmet i juridik och Statistik.

Personal: Maria Andersson

Administrerar:
Förvaltningsjuridiska programmet 180 hp

Fristående kurser:
Juridik

 

HLV (Hälsovetenskap)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera

Östersund

Adress: Hus P, plan 2, rumsnr P2315, Östersund

E-postadress: HLVexp@miun.se
Telefon: 010-142 80 89
Personal: Maria Andersson

Administrerar:
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp
Idrottsvetenskapligt program 180 hp
Magisterprogrammet- Arbetsliv, hälsa och rehablilitering 60 hp
Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap- Prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott, 60 hp. 

Fristående kurser:
Folkhälsa

 Sundsvall

Adress: Hus E, rum E125

E-postadress: HLVexp@miun.se

Personal: Susanne Ståhlberg
Telefon: 010- 142 89 68 
Administrerar:
Magisterutbildning hälsovetenskap, 60 hp inr Folkhälsa och Omvårdnad
Masterutbildning hälsovetenskap, 120 hp inr Folkhälsa och Omvårdnad samt fristående kurser inom respektive program.

HUM (Humaniora)

Ort  Adress, telefon, öppettider m m

 

 

 

 

 

Sundsvall/Östersund 

SUNDSVALL
Adress:
Sidsjövägen 5, Hus E

E-postadress: HUMexp@miun.se
Personal och telefon:
Lena Jonsson, 010-142 81 71
Carina Sundström, 010-142 81 81
Monica Nyholm, 010-142 88 70

Lena administrerar:
Programmet Ämneslärarutbildningen

Carina administrerar:
Magisterprogram litteraturvetenskap, 60 hp 
Magisterprogram religionsvetenskap, 60 hp 
Magisterprogram svenska språket, 60 hp (inställt ht16) 

Fristående kurser: 
Religionsvetenskap 
Litteraturvetenskap 
Svenska språket

Monica administrerar:
Magisterprogram i Engelska

Fristående kurser:
Engelska

_______________________________________
ÖSTERSUND
Adress: Kunskapens väg 1, Hus P,   plan 2
E-postadress: HUMexp@miun.se
Telefon: 010-142 80 89

Personal: Maria Andersson

Administrerar:
Magisterprogram i historia 60 hp

Fristående kurser:

Historia

IST (Avdelningen för informationssystem- och teknologi)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Sundsvall

Mejladress: ISTexp@miun.se

Telefon: 010-142 89 58 (Lisa) 010-142 86 88 (Lena)

Personal:
Lisa Velander  
Administrerar: Spelprogrammering, Datavetenskap och Arkiv- och informationsvetenskap

Lena Höijer
Administrerar: Civilingenjör Datateknik 300 hp, Civilingenjör Industriell ekonomi , Datateknik 180 hp , Internationellt masterprogram  i Datateknik 120 hp, Nätverksdrift 120 hp , Webbutveckling 120 hp , Fristående kurser inom ämnet Datateknik och som ges från ort S-vall (2281),Kurser i ämnet som har ort Ö-sund (2380) administreras av avdelningen DSV i Östersund. Fristående kurser inom ämnet Industriell organisation och ekonomi.

 

 

 

KMM (Kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Östersund Adress:

Akademigatan 1

Mejladress: KMMexp@miun.se

Telefon: 010-142 80 71 eller  010-142 86 12 Kontorstid

Öppettider: Månd-tors 8-12 och 13-16

Personal:
Britt Edlund
Administrerar Kvalitetsteknik och Basåret

Gertrud Nord
Administrerar Maskinteknik, Sportteknologi och Matematik

MKV (Medie- och kommunikationsvetenskap)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Sundsvall Adress:

Holmgatan 10,  Sundsvall

Hus J, Våning 2

 Mejladress: MKVexp@miun.se

Telefon:

Veronica Norman 010- 142 89 04 
Administrerar Medie- och kommunikationsvetenskap, Journalistik och Bildjournalistik.

Kerstin Nyström 010- 142 88 01
Administrerar Medie- och kommunikationsvetenskap, Journalistik och Bildjournalistik.

NAT (Naturvetenskap)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Sundsvall

Adress:  E-huset plan 3

Mejladress:  NATexp@miun.se

Telefon:  010-142 87 35,  010-142 80 58 

Personal: Viktoria Lilja administrerar Kemi, Fysik, Biologi, Maskinteknik och Grafisk teknik och Teknisk design

OMV (Omvårdnad)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Sundsvall

Adress: Sidsjövägen 5, Hus E
E-postadress: OMVexp@miun.se
Personal och telefon:
Susanne Ståhlberg 010-142 89 68 
Jenny Berglind Borin, 010-142 89 06 

Susanne administrerar:
Barnmorskeprogram, 90 hp
Specialistutbildning, Barnsjuksköterska, 60 hp
Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp

Fristående kurser:
som hör till programmen
Uppdragsutbildningar
Handledarutbildning i Omvårdnad

Jenny administrerar:
Sjuksköterskeutbildning, 180 hp (start Ht/Vt)

Fristående kurser:
Som hör till programmet
Omvårdnad
Medicinsk vetenskap

Östersund

Adress: Studiegången 1, Hus L, vån 4
E-postadress: OMVexp@miun.se
Personal: Sara Lindahl

Administrerar:
Sjuksköterskeutbildning, 180 hp (start Ht/Vt)
Specialistutbildning - Distriktsjuksköterska, 75 hp
Specialistutbildning - Ambulanssjuksköterska, 60 hp
Specialistutbildning - Intensivvårdssjuksköterska, 60 hp

Fristående kurser:
Omvårdnad
Medicinsk vetenskap

PSY (Psykologi)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Östersund

Adress: Kunskapens väg 1, Hus P, plan 2

E-postadress: PSYexp@miun.se
Telefon: 010-142 84 66
Personal: Sara Häggström (vik Maria Görlin from 24/10)

Administrerar:
Psykologiprogrammet, 300 hp
Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp
Masterprogrammet i psykologi med inriktning mot emotion, 120 hp

Fristående kurser:
Psykologi

SHV (Samhällsvetenskap)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera

 

 Östersund

Adress: Kunskapens väg 1, Hus P, plan 2

E-postadress: SHVexp@miun.se 
Telefon: 010-142 83 91
Personal: Lena Jörgensen

Administrerar:
Risk- och krisprogrammet, 180 hp
Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp
Magisterprogram sociologi, 60 hp
Magisterprogram statsvetenskap, 60 hp

Fristående kurser:
Sociologi, Statsvetenskap

 Sundsvall 

Adress: Sidsjövägen 5, Hus E,  rum E109
E-postadress: SHVexp@miun.se 
Telefon: 
010-142 86 62
Personal: Carina Ring

Administrerar:
Samhällsvetarprogrammet, 180 hp 
Kriminologprogrammet, 180 hp (ej start ht15, ht16, ht17) 
Magisterprogram i sociologi, 60 hp 
Magisterprogram i statsvetenskap, 60 hp 

Fristående kurser: 
Genusvetenskap 
Kriminologi 
Sociologi 
Statsvetenskap 
Sommarkurser i Kriminologi och Sociologi 

SOA (Socialt arbete)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Östersund

Adress: Studiegången 1, Hus L, plan 4

E-postadress: SOAexp@miun.se
Telefon: 010-142 78 40
Personal: Tobias Ohlsson 

Administrerar: 
Socionomutbildningen, 210 hp (start Ht/Vt)
Magisterprogram i Socialt arbete, 60 hp

Fristående kurser:
Socialt arbete

TUG (Turismvetenskap)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Östersund

Adress: Kunskapens väg 1, Hus P, plan 2

E-postadress: TUGexp@miun.se
Telefon: 010-142 83 91
Personal: Lena Jörgensen

Administrerar:
Turism- och destinationsutveckling, 180 hp
Magisterprogram i turism, 60 hp
Masterprogram i turism, 120 hp

Fristående kurser:
Turismvetenskap
Kulturgeografi
Geografi 

Sommarkurser:
Turismvetenskap
Kulturgeografi

 

UTV (Utbildningsvetenskap)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Sundsvall  Adress: Hus E, vån 1 Sidsjövägen 5

E-postadress: UTVexp@miun.se

Personal och telefon:
Åsa Nyberg, 010-142 81 46

Administrerar:
Lärarlyftskurser och uppdragsutbildningar
Valideringssystemet Valda 
Valideringsärenden inom Lärarlyftet 
Rektorsprogrammet

Personal och telefon: Gunilla Lindgren, 010-142 80 64

Administrerar:
 
Grundlärare Fritidshem, 180 hp
Grundlärare 1-3, 240 hp
Grundlärare 4-6, 240 hp

Fristående kurser grundnivå:
Pedagogik
Bild
Samhällskunskap
Sommarkurser

Personal och telefon: Monica Nyholm, 010-142 88 70

Administrerar: 
Beteendevetenskapligt program, 180 hp
Magisterprogram i pedagogik, 60 hp
Masterprogram i pedagogik, 120 hp

Fristående kurser avancerad nivå;
Pedagogik, Samhällskunskap


Fristående kurser grundnivå;
Pedagogik A, B och C 


Personal och telefon: Sanna Jansson, 010-142 81 91

Administrerar: 
Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Behörighetsgranskningar för kompletterande pedagogisk utbildning. Studievägledning inom lärarprogrammen för presumtiva och antagna lärarstudenter.

Personal och telefon: Susanne Ståhlberg, 010-142 89 68

Administrerar:

Förskollärarprogrammet, 210 hp

Fristående kurser som hör till programmet 

99
20