Studentexpeditioner

Spara favorit 28 aug augusti 2016

Här finner du kontaktinformation till våra studentexpeditioner.

Välj avdelning

CHE (Kemiteknik)

Kontakta CHE-avdelningen

Avdelningschef

Erik Hedenström

Postadress
Mittuniversitetet
CHE
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus S, våning 3

 CHEexp@miun.se

Avdelningen för kemiteknik

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Civilingenjör i teknisk kemi
Programansvarig: Birgitta Engberg och Christina Dahlström
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Energiingenjör
Programansvarig: Kristina Göransson
Fakultetsadministratör: Lotta Frisk

Ämne

Energiteknik
Ämnesföreträdare: Olof Björkqvist

Kemiteknik
Ämnesföreträdare: Magnus Norgren

DES (Design)

Kontakt

Avdelningschef
Kristina Brink

Postadress
Mittuniversitetet
DES
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus J, våning 2–4 och hus R, våning 2–3

DESexp@miun.se

Avdelningen för design

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Grafisk design och kommunikation
Programansvarig: 
Anna-Sara Fagerholm 

Industridesign
P
rogramansvarig: Mikael Marklund

Möbel- och byggnadshantverk
Programansvarig: Marianne Jämtsäter

Master i design för alla
Programansvarig: Semra Sahin

Fakultetsadministratör: Veronica Norman

Ämnen

Fotografi
Ämnesföreträdare: Kevin Gater

Grafisk design
Ämnesföreträdare: Niklas Fagerholm

Industridesign
Ämnesföreträdare: Universitetslektor Mikael Marklund

Möbel- och Byggnadshantverk
Ämnesföreträdare: Universitetslektor Marianne Jämtsäter

DMA (Ämnesdidaktik och matematik)

Kontakta DMA-avdelningen

Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Basåret
Programansvariga: Tomas Nilson och Lotta Flodén (Torborg Jonsson)
Fakultetsadministratör: Britt Edlund (Östersund), Anna-Karin Viklund (Sundsvall

Ämne

Matematik
Ämnesföreträdare: Egmont Porten 

Naturvetenskap
Ämnesföreträdare: Magnus Oskarsson

DSV (Data- och systemvetenskap)

Kontakt

Avdelningschef:
Patrik Österberg

Postadress
Mittuniversitetet
IST
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10
Hus L

DSVexp@miun.se

Avdelningen för data- och systemvetenskap

Kontaktpersoner för våra program

Informatik med inriktning systemutveckling
Programansvarig: Björn Banck
Fakultetsadministratör: Lena Karlén Andersson

Programvaruteknik
Programansvarig: Pär-Olov Forss
Fakultetsadministratör: Lena Karlén Andersson

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning
Programansvarig: Lena-Maria Öbeg
Fakultetsadministratör: Lena Karlén Andersson

EHB (Ekoteknik- och hållbart byggande)

Kontakta EHB-avdelningen

Avdelningschef
Nils Nilsson

Postadress
Mittuniversitetet
Campus Östersund
Kunskapens väg 8
831 25 Östersund

Besöksadress
Akademigatan 1

Hus Q

EHBexp@miun.se

Avdelningen för ekoteknik- och hållbart byggande

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Ekoingenjör
Programansvarig: Erik Grönlund
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ekoteknik
Programansvarig: Erik Grönlund
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ekoentreprenör för hållbar utveckling
Programansvarig: Erik Grönlund
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Byggingenjör Hållbart byggande
Programansvarig: Fredrik Hermansson
Fakultetsadministratör: Brita Åkerström

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling
Programansvarig: Anders Jonsson
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ämnen

Byggnadsteknik
Ämnesföreträdare: Lars-Åke Mikaelsson

Forskarutbildningsämnet Ekoteknik och Miljövetenskap
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

Miljöteknik
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

Miljövetenskap
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

EKS (Elektronikkonstruktion)

Kontakta EKS-avdelningen

Avdelningschef
Claes Mattsson

Postadress
Mittuniversitetet
EKS
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus S, Våning 2

EKSexp@miun.se

Avdelningen för elektronikkonstruktion

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Automationsingenjör
Programansvarig: Mazhar Hussain och David Krapohl 

Civilingenjör i elektroniksystem
Programansvarig: Sebastian Bader

Elkraftingenjör
Programansvarig: Kent Bertilsson

Musik- och ljuddesign
Programansvariga: Jan Thim och Brian Johnston

Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion
Programansvarig: Najeem Lawal

Fakultetsadministratör utbildning: Lotta Frisk

Ämnen

Elektroteknik
Ämnesföreträdare: Docent Kent Bertilsson

Elektronik
Ämnesföreträdare: Professor Bengt Oelmann

Ljudproduktion
Ämnesföreträdare: Docent Göran Thungström

EVJ (Ekonomivetenskap och juridik)

Kontakta EVJ-avdelningen

Avdelningschef:
Saman Rashid

E-post: EVJexp@miun.se

Postadress:
EVJ
851 70
Sundsvall
eller
831 25  
Östersund

Besöksadress:
Holmgatan 10
Hus L, Sundsvall

Kunskapens väg 1
Hus P, plan 2, Östersund

Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Ekonomprogrammet, Campus Sundsvall
Programansvarig: Edith Andresen
Fakultetsadministratör: Carina Åhlund 

Ekonomprogrammet, Campus Östersund
Programansvarig:  Anna Sörensson 
Fakultetsadministratör: Maria Hjalmarsson

Förvaltningsjuridiska programmet
Programansvarig: Evangelia Petridou, Rikard Karlsson
Fakultetsadministratör: Maria Hjalmarsson

Magister/masterprogram
Magister i företagsekonomi: redovisning och revision
Programansvarig: Peter Öhman
Fakultetsadministratör: Carina ÅhlundMaria Hjalmarsson

Magisterprogram i företagsekonomi: marknadsföring och management
Programansvarig: Wilhelm Skoglund
Fakultetsadministratör: Carina Åhlund, Maria Hjalmarsson

Ämnen

Företagsekonomi
Ämnesföreträdare: Susanna Öhman

Juridik
Ämnesföreträdare: Eivind Torp

Nationalekonomi
Ämnesföreträdare: Lovisa Högberg

 

HLV (Hälsovetenskap)

Kontakta HLV-avdelningen

Avdelningschef:
Sture Espwall

Postadress:
Mittuniversitetet
HLV
831 25 
Östersund

Mittuniversitetet
HLV
851 70 Sundsvall

Besöksadress:
Östersund:
Kunskapens väg 8
Hus D och P

Sundsvall:
Holmgatan 10
Hus D

HLVexp@miun.se

Avdelningen för hälsovetenskap

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Idrottsvetenskapliga programmet
Programansvarig: Marko Laaksonen
Fakultetsadministratör: Maria Andersson

Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet
Programansvarig: Maria Warne
Fakultetsadministratör: Maria Andersson

Magister/master
Magisterprogram – arbetsliv, hälsa och rehabilitering 
Programansvarig: Stig Vinberg 
Fakultetsadministratör: Maria Andersson

Magisterprogram i idrottsvetenskap – prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott
Programansvarig: Haris Pojskic
Fakultetsadministratör: Maria Andersson

Magisterutbildning i hälsovetenskap
Programansvarig: Eija Viitasara 
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Masterutbildning i hälsovetenskap
Programansvarig: Eija Viitasara 
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Ämnen

Folkhälsovetenskap
Ämnesföreträdare: Katja Gillander Gådin

Forskarämnet Hälsovetenskap 
Ämnesföreträdare: Eija Viitasara

Idrottsvetenskap 
Ämnesföreträdare: Erika Schagatay

Rehabiliteringsvetenskap
Ämnesföreträdare: Mikael Nordenmark

HUM (Humaniora)

Kontakta HUM-avdelningen

Avdelningschef
Tomas Berglund

Besöksadress
Hus M
Holmgatan 10
87170 Sundsvall

Postadress
Avdelningen för humaniora
Mittuniversitetet
87170 Sundsvall

HUMexp@miun.se

Avdelningen för humaniora

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Program

Ämneslärarprogrammet
Programansvarig: Glenn Svedin
Fakultetsadministratör: Carina Sundström

Magisterutbildning i litteraturvetenskap
Programansvarig: Anders Johansson
Fakultetsadministratör: Carina Sundström

Magisterutbildning i svenska språket
Programansvarig: Ann-Catrine Edlund
Fakultetsadministratör: Carina Sundström

Magisterutbildning i engelska studier
Programansvarig: Terry Walker
Fakultetsadministratör: Lena Jonsson

Magisterutbildning i historia
Programansvarig: Per Sörlin 
Fakultetsadministratör: Carina Sundström

Ämnen

Engelska
Ämnesansvarig: Terry Walker
Studierektor: Martin Shaw

Historia
Ämnesansvarig: Patrik Lundell
Studierektor: Erik Nydahl

Litteraturvetenskap
Ämnesansvarig: Anders Johansson
Studierektor: Peter Degerman

Religionsvetenskap
Ämnesansvarig: Jörgen Magnusson
Studierektor: Anna-Pya Sjödin

Svenska språket
Ämnesansvarig: Ann-Catrine Edlund
Studierektor: Helena Andersson

IST (Avdelningen för informationssystem- och teknologi)

Avdelningschef och adress

Avdelningschef:
Patrik Österberg

Postadress
Mittuniversitetet
IST
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgården 10
Hus L, vån 4

ISTexp@miun.se

Avdelningen för informationssystem och -teknologi

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Civilingenjör datateknik
Programansvarig: Magnus Eriksson och Stefan Forsström

Civilingenjör industriell ekonomi
Programansvarig: Lisa Sällvin och Olof Nilsson

Internationellt masterprogram i datateknik
Programansvarig: Mikael Gidlund

Datateknik
Programansvarig: Nayeb Maleki och Ulf Jennehag

Nätverksdrift
Programansvarig: Lennart Franked

Webbutveckling
Programansvarig: Mikael Hasselmalm, Mattias Dahlgren

Fakultetsadministratörer utbildning: Lena Höijer 
 

Ämnen

Arkiv- och informationsvetenskap
Ämnesföreträdare: Erik Borglund

Data- och Systemvetenskap
Ämnesföreträdare: Mårten Sjöström

Datateknik och Datavetenskap
Ämnesföreträdare: Mikael Gidlund 
Handläggare: Karl Pettersson

Informatik
Ämnesföreträdare:
Grundnivå: Lena-Maria Öberg
Avancerad nivå: Christina Amcoff Nyström
Handläggare: Eva Morlind

Industriell organisation och ekonomi
Ämnesföreträdare:
Grundnivå: Aron Larsson
Avancerad nivå: Katarina Lindblad-Gidlund
Handläggare: Aron Larsson

KMM (Kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik)

Kontakta KMM-avdelningen

Avdelningschef
Fredrik Ståhl

Postadress
Mittuniversitetet
Campus Östersund

Kunskapens väg 8
831 25 Östersund 

Besöksadress
Akademigatan 1

Hus Q

KMMexp@miun.se

Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Sportteknologi – maskiningenjör inom innovativ produktutveckling
Programansvarig: David Sundström
Fakultetsadministratör: Gertrud Nord 

Maskiningenjör – produktutveckling
Programansvarig: David Sundström
Fakultetsadministratör: Gertrud Nord 

Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling
Programansvarig: Kristen Snyder
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ämnen

Kvalitetsteknik
Ämnesföreträdare: Håkan Wiklund

Kvalitetsledning
Ämnesföreträdare: Kristen Snyder

Kvalitets- och ledarskapsutveckling
Ämnesföreträdare: Håkan Wiklund

Matematik
Ämnesföreträdare:
Per Edström

Maskinteknik
Ämnesföreträdare:
Mikael Bäckström

Sportteknologi och kvalitetsteknik
Ämnesföreträdare: Håkan Wiklund

MKV (Medie- och kommunikationsvetenskap)

Kontakta MKV-avdelningen

Avdelningschef
Christina Grandien

Postadress
Mittuniversitetet
MKV
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus J, Våning 2-4

MKVexp@miun.se

Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Bildjournalistik

Programansvarig: Per Mattsson

Journalistprogrammet

Programansvarig: Peter Jonriksson

Informations- och PR-programmet

Programansvarig: Ann T Ottestig

Internationellt masterprogram i bildjournalistik
Programansvarig: Stefan Lindberg

Fakultetsadministratörer: Veronica Norman,  
Kerstin Nyström

Ämnen

Bildjournalistik
Ämnesföreträdare: Stefan Lindberg

Journalistik
Ämnesföreträdare: Lars Nord

Medie- och kommunikationsvetenskap
Ämnesföreträdare: Catrin Johansson

NAT (Naturvetenskap)

Kontakta NAT-avdelningen

Avdelningschef
Dan Bylund
010-142 89 09
dan.bylund@miun.se

Postadress
Mittuniversitetet
NAT
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus O och Hus S

NATexp@miun.se

Avdelningen för naturvetenskap

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Biomedicinsk analytiker
Programansvarig: Dan Bylund
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Civilingenjör i teknisk design
Programansvarig: Peter Glans
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Ämnen

Biologi
Ämnesföreträdare: Bengt‐Gunnar Jonsson

Fysik
Ämnesföreträdare: Håkan Olin

Grafisk teknik
Ämnesföreträdare: Mattias Andersson

Kemi
Ämnesföreträdare: Erik Hedenström

Maskinteknik
Ämnesföreträdare: Mikael Bäckström

Teknisk design
Ämnesföreträdare: Torbjörn Carlberg

Teknisk fysik
Ämnesföreträdare: Håkan Olin

OMV (Omvårdnad)

Kontakta OMV-avdelningen

Avdelningschef:
Eva Dannetun

Postadress:
OMV
851 70
Sundsvall

Besöksadress:
Holmgatan 10
Hus D

OMVexp@miun.se

Avdelningen för omvårdnad

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Sjuksköterskeutbildning
Programansvarig: Ulla Näppä
Fakultetsadministratör: Jenny Berglind-Borin, Mikael Wassdahl

Specialistutbildningar

Barnmorskeprogram
Programansvarig: Annika Karlström 
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Ambulanssjuksköterska
Programansvarig: Annika Karlström 
Kursansvarig: Bosse Ek
Fakultetsadministratör: Mikael Wassdahl

Barnsjuksköterska
Programansvarig: Annika Karlström 
Kursansvarig: Malin Rising-HolmströmLena Junehag
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Distriktssköterska
Programansvarig: Annika Karlström 
Kursansvarig: Monica Eriksson och Titti Melin Johansson
Fakultetsadministratör: Mikael Wassdahl

Intensivvårdssjuksköterska
Programansvarig: Annika Karlström 
Kursansvarig: Marie Häggström
Fakultetsadministratör: Mikael Wassdahl

Psykiatrisjuksköterska
Programansvarig: Annika Karlström 
Kursansvarig: Lars Lilja
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Magister- och masterutbildning hälsovetenskap/omvårdnad
Programansvarig: Eija Viitasara
Kursansvarig: Britt Bäckström
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Ämne

Omvårdnad
Ämnesföreträdare: Ove Hellzén

PSY (Psykologi)

Kontakta PSY-avdelningen

Avdelningschef:
Francisco Esteves

Postadress:
Mittuniversitetet
PSY
831 25 Östersund

Besöksadress:
Kunskapens väg 1,
Hus P, plan 2

PSYexp@miun.se

Avdelningen för psykologi

Avdelningschef: Francisco Esteves

Programansvarig psykologprogrammet: Andreas Karlsson

Programansvarig personal- och arbetslivsprogrammet: Ulrika Danielsson och Pär Löfstrand

Programansvarig masterprogram: Francisco Esteves

Ämnesföreträdare: Örjan Sundin

Studierektor: Michaela Tjernberg

Fakultetsadministratör: Maria Görlin & Kari Pihl

Ansvarig för psykologilaboratoriet: Jens Bernhardsson

SHV (Samhällsvetenskap)

Kontakta SHV-avdelningen

Avdelningschef:
Pär Olausson

Postadress:
SHV
831 25
Östersund

Besöksadress:
Kunskapens väg 1
Hus P, plan 2

SHVexp@miun.se

Avdelningen för samhällsvetenskap

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Kriminologprogrammet
Programansvarig: Fredrik Andersson
Fakultetsadministratör: Carina Ring

Personal och arbetslivsprogrammet
Programansvarig: Angelika Sjöstedt-Landén (sociologi), Olov Hemmingson (sociologi),
Pär Löfstrand (psykologi)
Fakultetsadministratör: Lena Jörgensen (sociologi), Maria Görlin (psykologi)

Risk- och krishanteringsprogrammet
Programansvarig: Minna Lundgren, Linda Kvarnlöf
Fakultetsadministratör: Lena Jörgensen

Samhällsvetarprogrammet
Programansvarig: Malin Bolin (sociologi), Sara Nyhlén (statsvetenskap)
Fakultetsadministratör: Carina Ring

Magister/masterprogram
Magisterprogrammet i sociologi
Programansvarig: Roine Johansson
Fakultetsadministratör: Carina Ring, Lena Jörgensen

Magisterprogrammet i statsvetenskap
Programansvarig: Niklas Bolin
Fakultetsadministratör: Carina Ring , Lena Jörgensen

Genusvetenskap
Studierektor: Jörgen Sparf
Ämnesföreträdare: Katarina Giritli-Nygren

Kriminologi
Studierektor: Ann-Sofie Erixon
Ämnesföreträdare: Teresa Silva

Sociologi
Studierektor: Jörgen Sparf
Ämnesföreträdare: Roine Johansson

Statsvetenskap
Studierektor: Gustav Lidén 
Ämnesföreträdare: Susanne Wallman Lundåsen

 

 

SOA (Socialt arbete)

Kontakta SOA-avdelningen

Tf. avdelningschef:
Susanna Öhman

Postadress:
SOA
831 25
Östersund

Besöksadress:
Studiegången 1
Hus L

SOAexp@miun.se

Avdelningen för socialt arbete

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Programansvarig

Socionomutbildning
Programansvarig: Charlotte Andoh-Appiah

Ämnen

Socialt arbete
Ämnesansvarig: Masoud Kamali

Fakultetsadministratör: Maria Stigenius

 

TUG (Turismvetenskap)

Kontakta TUG-avdelningen

Avdelningschef:
Daniel Laven

Postadress:
TUG
831 25
Östersund

Besöksadress:
Kunskapens väg 1
Hus P, plan 2

TUGexp@miun.se

Avdelningen för turismvetenskap och geografi

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Turism och destinationsutveckling
Programansvarig : Anders Nordvall
Fakultetsadministratör: Lena Jörgensen

Magister/masterprogram
Magister/master i turismvetenskap
Programansvarig: Dimitri Ioannides
Fakultetsadministratör: Lena Jörgensen

Ämnen

Turismvetenskap
Ämnesföreträdare: Maria Lexhagen

Kulturgeografi och geografi:
Ämnesföreträdare: Dimitri Ioannides

 

Övriga kontaktpersoner

Studierektor: Rosemarie Ankre
Etourföreståndare: Dimitri Ioannides
Kontaktperson till samverkansavdelningen: Anders Nordvall
Kontaktperson till kommunikationsavdelningen: Anders Nordvall

UTV (Utbildningsvetenskap)

Kontakt

Avdelningen för utbildningsvetenskap

Kontaktpersoner för våra program

Beteendevetenskapligt program
Programansvarig: Håkan Karlsson
Fakultetsadministratör: Monica Nyholm

Grundlärare med inriktning arbete i grundskolan åk 4–6
Programansvarig: Camilla Månsson Waldehagen
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Grundlärare med inriktning arbete i förskoleklass & grundskolan åk 1-3
Programansvarig: Camilla Månsson Waldehagen
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Grundlärare med inriktning arbete i fritidshem
Programansvarig: Assar Hörnell 
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Förskollärare
Programansvarig: Catarina Arvidsson
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

"Gamla" lärarutbildningen: Förskola, Grundskolans tidiga år, senare år och gymnasiet
Programansvarig: Anneli Hansson
Fakultetsadministratör: Sanna Jansson

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Programansvarig: Lars Sandin
Fakultetsadministratör: Sanna Jansson

Magisterprogram i pedagogik
Programansvarig: Gunnar Augustsson
Fakultetsadministratör: Monica Nyholm

Masterprogram i pedagogik
Programansvarig: Gunnar Augustsson
Fakultetsadministratör: Monica Nyholm

Fristående kurser

Uppdragsutbildning och lärarlyft: Fakultetsadministratör: Åsa Nyberg

Fristående kurser på grundnivå
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Fristående kurser på avancerad nivå
Fakultetsadministratör: Monica Nyholm

Internationella studenter inom UTV: Sanna Jansson

Ämnen

Bild
Ämnesföreträdare

Samhällskunskap
Ämnesföreträdare:  Göran Bostedt

Pedagogik
ÄmnesföreträdareAnders Olofsson

99
19