Studentexpeditioner

Spara favorit Skriv ut 28 aug augusti 2016

Här finner du kontaktinformation till våra studentexpeditioner.

Välj avdelning

ADV (Arkiv- och datavetenskap)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Ssundsvall

Adress: Holmgatan 10

Mejladress: ADVexp@miun.se

Telefon: 010-142 89 58

Personal: Lisa Velander  
Administrerar Spelprogrammering, Datavetenskap och Arkiv- och informationsvetenskap.

CHE (Kemiteknik)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Sundsvall

Adress:  E-huset/S-huset plan 2 

Mejladress:  CHEexp@miun.se

Telefon:  010-142 87 35

Personal: Viktoria Lilja, administrerar Kemiteknik och Energiteknik
Lotta Frisk (010-142 81 12 sitter i S-huset plan 2) administrerar Energiingenjörprogrammet

 

DMA (Ämnesdidaktik och matematik)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera

 

 

Sundsvall

 Adress:  F-huset plan 3

Mejladress:  DMAexp@miun.se

Telefon:  010-142 80 58  

Personal:
Anna-Karin-Viklund
Administrerar Basår och Matematik

 

DPC (Digital printing center)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
   Viktoria Lilja, 010-142 87 35

DSV (Data- och systemvetenskap)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
Östersund Adress: Kunskapens väg 8

831 25 Östersund, Hus Q

Mejladress: DSVexp@miun.se  

 Telefon: 010-142 79 05

Personal: Lena Karlén- Andersson
Administrerar Datateknik

EHB (Ekoteknik- och hållbart byggande)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Östersund Adress: Akademigatan 1


E-post: EHBexp@miun.se

Telefon: 010-142 89 78 eller 010-142 80 71, kontorstid

Öppettider: Månd-tors 8-12 och 13-16 

Personal:
Brita Åkerström (vik för Åsa Lindgren 1/11-31/4)
Administrerar Byggnadsteknik

Britt Edlund
Administrerar Ekoteknik

EKS (Elektronikkonstruktion)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Sundsvall

Adress: Holmgatan 10 Hus S Plan 2

Mejladress:  EKSexp@miun.se

Telefon: 010-142 81 12

Personal: Lotta Frisk

EVJ (Ekonomivetenskap och juridik)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera

Sundsvall

Adress: Holmgatan 10 (M-huset, plan 3, rum M311)

Mejladress: EVJexp@miun.se

Telefon: 010-142 85 45

Personal Carina Åhlund
Administrerar följande ämnen i Sundsvall Företagsekonomi, Nationalekonomi, Jurdik och statistik

Östersund

Adress: Kunskapens väg 1 (hus P, plan 2)

Mejladress: EVJexp@miun.se

Studentexpeditionen öppettider: Mån-Tors 10:00-12:00 och 14:00-15:00. Fredagar stängt.

Telefon: 010-142 83 97, 010-142 80 89

Personal: 
Maria Hjalmarsson
Administrerar ämnen Företagsekonomi, Nationalekonomi, Jurdik och statistik 

Maria Andersson
Administrerar Förvaltningsjuridiska programmet 180hp

 

HLV (Hälsovetenskap)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera

Östersund

Adress: Hus L, Östersund

Mejladress: HLVexp@miun.se

Öppettider och personal och telefon:

Anna Scherdin Rehabiliteringsvetenskap 010-142 89 96, månd-tis 8.00-14.30 to-fre 8.00-11.30

Anki Englund Idrottsvetenskap  010-142 88 50

Maria Andersson
Administrerar: Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180hp, Idrottsvetenskapligt program 180hp, Magisterprogrammet- Arbetsliv, hälsa och rehablilitering 60hp, Magisterprogrammet i Idrottsvetenskap- Prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott, 60hp  

 Sundsvall

Adress: Hus E rum 125

Mejladress: HLVexp@miun.se

Personal: Susanne Ståhlberg
Telefon: 010- 142 89 68 
Besökstider: Må-to 10.00-12.00 och 14.00- 15.00
Administrerar: Magisterutbildning hälsovetenskap, 60hp inr Folkhälsa och Omvårdnad och Masterutbildning hälsovetenskap, 120hp inr Folkhälsa och Omvårdnad samt fristående kurser inom respektive program.

HUM (Humaniora)

Ort  
Sundsvall/Östersund 

SundsvallMejladress: HUMexp@miun.se
Personal:
Lena Jonsson och Carina Sundström (sitter i Hus M plan 3)

Östersund
Mejladress: PSYexp@miun.se
Besökstider: Mån-tors 10-12 och 14-15 Fre stängt
Telefon: 010-142 84 66 (samma tider som ovan)
Personal: 
Sara Häggström (vik. Maria Görlin) (sitter i Hus P plan 2)
Maria Andersson administrerar Magisterprogram i historia 60hp

IKS (Informations- och kommunikationssystem

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Sundsvall

Adress: Holmgatan 10, Hus L, Plan 4.

Mejladress: IKSexp@miun.se

Telefon: 010-142 86 88 

 Öppettider: må-fr 09.30—11.30.

Personal: Lena Höijer 
Administrerar Industriell organisation och ekonomi, Datateknik, Datavetenskap (endast kurs DV026G) samt Elektroteknik (endast kurserna ET050G, ET051G och ET079G)

IND (Industridesign)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Sundsvall  

Adress och ort Hus R

Holmgatan 10

851 70 Sundsvall

Mejladress: INDexp@miun.se

Telefon: 010- 142 89 04

Personal Veronica Norman (sitter i hus J)
Administerar Industridesign och Möbel- och byggnadshandverk

KMM (Kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Östersund Adress:

Akademigatan 1

Mejladress: KMMexp@miun.se

Telefon: 010-142 80 71 eller  010-142 86 12 Kontorstid

Öppettider: Månd-tors 8-12 och 13-16

Personal:
Britt Edlund
Administrerar Kvalitetsteknik och Basåret

Gertrud Nord
Administrerar Maskinteknik, Sportteknologi och Matematik

MKV (Medie- och kommunikationsvetenskap)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Sundsvall Adress:

Holmgatan 10,  Sundsvall

Hus J, Våning 2

 Mejladress: MKVexp@miun.se

Öppettider: Mån- Ons+ Fre: 08.00- 15.00. Torsd 11.00-15.00 Lunch 12.30-13.00

Telefon:

Veronica Norman 010- 142 89 04 
Administrerar Medie- och kommunikationsvetenskap, Journalistik, Bildjournalistik och Grafisk design

Kerstin Nyström 010- 142 88 01
Administrerar Medie- och kommunikationsvetenskap, Journalistik, Bildjournalistik och Grafisk design

 

NAT (Naturvetenskap)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Sundsvall

Adress:  E-huset plan 3

Mejladress:  NATexp@miun.se

Telefon:  010-142 87 35,  010-142 80 58 

Personal: Viktoria Lilja administrerar Kemi, Fysik, Biologi, Maskinteknik och Grafisk teknik och Teknisk desing

OMV (Omvårdnad)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Sundsvall

Adress: Hus E

Mejladress: OMVexp@miun.se

Öppettider: Mån-Tor, kl 10-12 och 14-15

Susanna Ståhlberg 010-142 89 68 (Hus E rum 125)  
Administrerar Specialistutbildningarna: Barnmorskeutbildning, 90hp, Barnsjuksköterska, 60hp, Psykiatrisjuksköterska, 60hp, Vård av äldre, 60hp
Fristående kurser:  Uppdrag, Medicinsk vetenskap och Omvårdnad

Jenny Berglind Borin 010-142 89 06 (Hus E, rum 112)
Administrerar Sjuksköterskeprogrammet

Östersund

Adress: Hus L vån 4

Mejladress: OMVexp@miun.se

Telefontid: Kontorstid

Anki Englund 010-142 88 50
Administrerar Medicinsk vetenskap och Omvårdnad

Öppettider: Kontorstid

Sara Lindahl
Administrerar Medicinsk vetenskap och Omvårdnad

PSY (Psykologi)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Östersund

Adress: Kunskapens väg 1, (hus P, plan 2)

Mejladress: PSYexp@miun.se

Öppettider: Mån-Tors 10.00-12.00, 14.00-1500. Fredag stängt.

Telefon: 010-142 84 66, samma tider som ovan.

Personal: Sara Häggström (vik Maria Görlin from 24/10)
Administrerar Psykologiprogrammet, PA-programmet, Masterprogrammet i psykologi med inriktning mot emotion och fristående kurser inom Psykologi

SHV (Samhällsvetenskap)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera

 

 Östersund

Adress: Kunskapens väg 1 (hus P, plan 2)

Mejladress: SHVexp@miun.se 

Studentexpeditionen öppettider: Mån-Tors 10:00-12:00 och 14:00-15:00. Fredagar stängt.

Telefon: 010-142 83 91

Personal: Lena Jörgensen
Administrerar följande ämnen Sociologi, Statsvetenskap, Turismvetenskap, Kulturgeografi, Geografi samt även sommarkurser

 Sundsvall 

Adress: Hus M, plan 3 Holmgatan 10 Sundsvall

Mejladress: SHVexp@miun.se 

Telefon: 010-142 86 62

Personal: Carina Ring
Administrerar Genusvetenskap, Kriminologi, Sociologi och Statsvetenskap

SOA (Socialt arbete)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Östersund

 Adress: Hus L vån 4

Öppettider: Kontorstid

 Mejladress: SOAexp@miun.se

Telefontid: Kontorstid

Tobias Ohlsson 010-142 78 40

Administrerar Socialt arbete

TUG (Turismvetenskap)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Östersund

Adress: Kunskapens väg 1 (hus P, plan 2)

Mejladress: TUGexp@miun.se

Öppettider: Mån-Tors 10.00-12.00, 14.00-1500. Fredag stängt.

Telefon: 010-142 83 91, samma tider som ovan

Personal: Lena Jörgensen
Administrerar Turismvetenskap, Kulturgeografi och Geografi

UTV (Utbildningsvetenskap)

Ort Adress, telefon, öppettider med mera
 Sundsvall  Adress:

Hus E, vån 1 Sidsjövägen 5

Mejladdress: UTVexp@miun.se

Öppettider: Kontorstid

Telefontid: Kontorstid

Åsa Nyberg 010-142 81 46
Lärarlyftet, förskolelyftet, uppdragsutbildning och kurser i pedagogik

Gunilla Lindgren gunilla.lindgren@miun.se 010-142 80 64
Administrerar Grundlärarprogrammen Fritidshem 180hp, F-3 240hp, 4-6 240hp och fristående kurser på grundnivån: Pedagogik, Bild, Samhällskunskap och sommarkurser.

Sanna Jansson sanna.jansson@miun.se 010-142 81 91
Administrerar Beteendevetsnskapligt program 180hp, KPU 90hp, Magisterprogram i pedagogik 60hp, Masterprogram i pedagogik 120 hp samt fristående kurser på avancerad nivå inom följande ämnen: Pedagogik, samhällskunskap. Grundnivå inom följande ämnen: Pedagogik A, B ,C

Susanne Ståhlberg (Hus E rum 125)  susanne.stahlberg@miun.se 010-142 89 68
Administrerar: Förskollärarprogrammet, 210hp

Åsa Nyberg asa.nyberg@miun.se 010-142 81 46
Administrerar Lärarlyftet och uppdragsutbildningar inom UTV och HUM. Valideringsärenden inom Lärarlyftet och frågor angående valideringssystemet VALDA.

99
21