Kinesiologilab

Spara favorit 29 maj maj 2013

Kinesiologi, från grekiskans ord kinesis (rörelse) är vetenskapen om människans rörelser. Den använder vetenskapligt baserade medicinska principer för att analysera, bevara och förbättra människans rörlighet.

I Kinesiologilabbet bedrivs således i första hand undervisning i allt som har med människokroppen och rörelser att göra så som motorisk kontroll, biomekanik, idrottsmekanik, rehabiliteringsmedicin, ergonomi osv.

NVC