Karin Ahlin

Universitetslektor|Lecturer

Jag är för närvarande tjänstledig från Mitttuniversitetet och har en postdok-tjänst på Karlstads Universitet fram till augusti 2024.

Bakgrund

Under åren 1984 - 1987 läste jag systemvetenskaplig linje på Göteborgs Universitet och arbetade därefter i IT-industrin i 25 år, framförallt med med ledning av systemutvecklingsprojekt av ekonomiska processer och samhällskritiska system i svensk och europeisk kontext. Mellan 2008 - 2011 läste jag in en Master i IT management på dåvarande IT-universitetet i Göteborg, vilken jag avslutade med att skriva en masteruppsats om införandet av tjänsteorienterad arkitektur i organisationer.

Forskningsområden

Mitt forskningsområde är informationsdelning och olika aspekter på detta, t ex nyttan med informationsdelning och teoribildning kring informationsdelning. Jag har tidigare arbetat med forskning gällande organisationers IT-arkitektur av informationstjänster.

Forskning

Min pågående forskning handlar inom tre olika aspekter av informationsdelning. Den första aspekten är vilken nytta organisationer kan få av teknikinformation och hur dessa nyttor kan se ut. Den andra aspekten handlar om att öka användningen av öppna data, vilket är den publika information som myndigheter tillhandahåller. Den tredje aspekten är hur vi kan digitalisera en informationsbärande process för att skapa inkludering vid idégenerering.

Jag är medlem i Forum för digitalisering (FODI).

Undervisning

Jag undervisar och är kursansvarig på de vetenskapliga kurserna på programmet Informatik med inriktning systemvetenskap. De enskilda kurserna är Vetenskaplig Metod på A-nivå, samt Bedömning av aktuell forskning och utveckling och Examensarbete. Tidigare har jag även undervisat på kurserna Affärsinformatik, IT-upphandling samt Informatik och Systemvetenskap. På avancerad nivå undervisar jag på kursen Informationsdelning. Jag har även undervisat på Michigan State University i Project Management på den svenska motsvarigheten till C-nivå.

Övrigt

Under min doktorandtid har jag varit på Michigan State University under sammanlagt ett år, både med forsknings- och lärarfokus. Jag har även varit medlem av NMTs Forskarutbildningsrådet som doktorandrepresentant.

Extra kontaktinformation

Ni når mig på karin.ahlin@kau.se under tiden fram till augusti 2024. 

Forskningsprojekt

Avslutade

Att mäta det omätbara

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Gebka, E. , Crusoe, J. & Ahlin, K. (2021). Methods to Capture User Information Needs: Design Principles for Open Data Intermediaries and Data Providers. Data Science Journal, vol. 20: 1, ss. 37    

Carnerud, D. , Mårtensson, A. , Ahlin, K. & Persson Slumpi, T. (2020). On the inclusion of sustainability and digitalisation in quality management–an overview from past to present. Total Quality Management and Business Excellence,    

Crusoe, J. & Ahlin, K. (2019). Users' activities for using Open Government Data : A process framework. Transforming Government, vol. 13: 3/4, ss. 213-236.  

Böcker

Andreasson, E. , Solveig, G. , Stenmark, P. , Persson Slumpi, T. , Ahlin, K. , Johansson, K. , Lilja, j. , Hedlund, C. & et al. (2020). Kokbok för förändringsledare : Metoder för att stötta engagerade människor att förverkliga idéer. Mid Sweden University  

Doktorsavhandlingar

Ahlin, K. (2020). Benefits of Digital Technical Information. Diss. Sundsvall : Mid Sweden University, 2020 (Mid Sweden University doctoral thesis : 326)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Ahmad, A. , Ahlin, K. & Mozelius, P. (2020). The Technology-Enhanced Requirements for the Three-Fold Stroke Rehabilitation to Support Independent Living. I Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health. Switzerland : Springer Nature.  

Ahlin, K. , Persson Slumpi, T. & Öberg, L. (2013). Nyttan med CM. I Configuration Management i teknikinformationens tjänst : en antologi. Sundsvall : Mittuniversitetet.

Ahlin, K. (2011). The emergence of Service Oriented Architecture from a Business Perspective. I Challenges for the Future in an ICT Context...for Stig. Sundsvall : Mid Sweden University. S. 166-176.  

Konferensbidrag

Ahlin, K. , Zingmark, M. & Persson Slumpi, T. (2021). A Transition Towards Digital Home Visits in Social Care and Home Health Care During the Corona Pandemic. I GLOBAL HEALTH 2021, The Tenth International Conference on Global Health Challenges.  

Jangklint, S. & Ahlin, K. (2021). Challenges in creating sustainable e-commerce and its proposed digital solutions - a literature study. I Accelerating the progress towards the 2030 SDGs in times of crisis. Östersund : . S. 786--800.  

Ahmad, A. , Mozelius, P. & Ahlin, K. (2021). Factors Influencing Acceptance of Technology-enhanced Speech and Language Relearning for Stroke Survivors – A Systematic Review. I 7th International Conference on e-Society, e-Learning and e-Technologies Portsmouth, United Kingdom, June 10-12, 2021.. S. 86--91.  

Sodhro, A. H. , Ahlin, K. , Mozelius, P. & Ahmad, A. (2021). Internet of Medical Things for Independent Living and Re-Learning. I Internet of Medical Things for Independent Living and Re-Learning.. S. 1--5.  

Ahlin, K. & Snyder, K. (2021). Person-centred Health Care Resting on Digitization and Systematic Processes : A position paper. I GLOBAL HEALTH 2021 The Tenth International Conference on Global Health Challenges.  

Ahmad, A. , Mozelius, P. , Ahlin, K. & Sodhro, A. H. (2021). Speech and Language Relearning for Stroke Patients- Understanding  User  Needs for Technology Enhancement. Paper presented at the The Thirteenth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine, eTELEMED 2021, Nice, France, [DIGITAL], July 18-22, 2021.

Ahmad, A. , Ahlin, K. & Mozelius, P. (2021). Technology Acceptance of an Online Speech and Language Assessment Application for Stroke Patients - the Medical Caregivers' Viewpoints. Paper presented at the Tenth International Conference on Global Health Challenges (GLOBAL HEALTH 2021), Barcelona, Spain, October 3-7, 2021.

Gebka, E. , Crusoe, J. & Ahlin, K. (2020). Open data reuse and information needs satisfaction : A method to bridge the gap. I CEUR Workshop Proceedings.. S. 41--49.  

Crusoe, J. , Gebka, E. & Ahlin, K. (2020). Open Government Data from the Perspective of Information Needs : A Tentative Conceptual Model. I Electronic Government. EGOV 2020 : Lecture Notes in Computer Science.. S. 250--261.  

Ahmad, A. , Ahlin, K. & Mozelius, P. (2020). Technology-enhanced speech and language relearning for stroke patients : defining requirements for a software application development. Paper presented at the 11th Scandinavian Conference on Information Systems (SCIS2020), Sundsvall, Sweden, [DIGITAL], August 10-12, 2020.  

Mozelius, P. , Ahmad, A. & Ahlin, K. (2020). The Use of Virtual Reality Applications in Stroke Rehabilitation for Older Adults : Technology Enhanced Relearning. I 6th International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health.. S. 145--155.  

Mozelius, P. , Ahlin, K. & Ahmad, A. (2019). A game-based approach for motoric stroke rehabilitation : defining the requirements. I Proceedings of ECGBL 2019. Reading, UK : (Proceedings of the European Conference on Game Based Learning). S. 519--526.  

Ahlin, K. , Ahmad, A. & Mozelius, P. (2019). Determining Testbed Requirements for Technology Enhanced Speech Rehabilitation after Stroke -the Informed Co-workers' View Point. I GLOBAL HEALTH 2019 : The Eighth International Conference on Global Health Challenges.. S. 20--27.  

Ahlin, K. (2019). Measuring the Immeasurable?  The Intangible Benefits of Digital Information. I Proceedings of the 52nd Hawaii International Conference on System Sciences  2019.. S. 6176--6185.    

Ahmad, A. , Mozelius, P. & Ahlin, K. (2019). Testbed requirements for technology enhanced stroke rehabilitation to support independent living. Paper presented at the ICT4AWE 2019 - 5th International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health, Heraklion, Greece, 2-4 May, 2019

Crusoe, J. & Ahlin, K. (2019). Users’ activities and impediments from motivation to deployment in Open Government Data – a process framework. Paper presented at the Scandinavian Workshop of e-Government SWEG 2019, the University of South-Eastern Norway (USN), Campus Vestfold, 30 - 31 January, 2019

Ahlin, K. (2018). Design and test of a measurement method for the benefits of technical information. Paper presented at the IRIS/SCIS Conference 2018, Denmark, 5-8 August 2018  

Ahlin, K. (2018). Open Data and its Benefits. Paper presented at the Scandinavian Workshop of e-Government SWEG 2018, Frederiksberg, Denmark, January 31 - Feb 1, 2018

Lilja, J. , Snyder, K. , Ahlin, K. & Persson Slumpi, T. (2018). Why Action Research and Quality Management is such a Nice Match : And How to Make them Dance without Falling. I Proceedings of the 21st QMOD conference : The Quality Movement, Where are we going ? - Past Present and Future.

Ahlin, K. & Mozelius, P. (2017). Redesign and Evaluation of a Technology Enhanced Learning Environment for Thesis Supervision. I ICERI2017 PROCEEDINGS. Sevilla, Spain : (International Conference of Education, Research and Innovation). S. 636--643.    

Ahlin, K. & Persson Slumpi, T. (2015). A Communication-model for Intangible Benefits of Digital Information. I 2015 Americas Conference on Information Systems, AMCIS 2015.  

Mohajer Soltani, P. , Pessi, K. , Ahlin, K. & Wernered, I. (2014). Hackathon – A Method for Digital Innovative Success: A Comparative Descriptive Study. I Proceedings of the 8th European Conference on Information Management and Evaluation, ECIME 2014.. S. 367--373.

Ahlin, K. (2013). A generalized view of the nature of Benefit of Information. Paper presented at the 22nd Nordic Academy of Management Conference; University of Iceland, Reykjavik, Iceland;21-23 Aug 2013

Ahlin, K. & Saarikko, T. (2013). Exploiting Information : Seeking Long-term Preservation of organisational knowledge. Paper presented at the 22nd Nordic Academy of Management Conference; University of Iceland, Reykjavik, Iceland;21-23 Aug 2013.

Ahlin, K. & Ingelsson, P. (2013). Information management, Lean and efficiency:  are we focusing on the customer?. Paper presented at the 16th QMOD-ICQSS; International conference quality and service sciences;4th-6th September 2013;Portoroz, Slovenia  

Ahlin, K. & Saariko, T. (2012). A semiotic perspective on semantics interoperability. Paper presented at the IRIS35, Sigtuna, August 17-20 2012    

Persson Slumpi, T. , Ahlin, K. & Öberg, L. (2012). Intraorganizational benefits from product configuration information : a complementary model. I Proceedings of International Design Conference, DESIGN.. S. 83--92.

Licentiatavhandlingar

Ahlin, K. (2014). Approaching the intangible benefits of a boundary object. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University licentiate thesis : 107)  

Proceedings (redaktörsskap)

Ahlin, K. (ed.) , Mozelius, P. (ed.) & Sundberg, L. (ed.) (2020). Digitalization in times of transition. Association for Information Systems

Rapporter

Ahlin, K. & Persson Slumpi, T. (2021). Öppen Innovation, den digitala vägen : Den digitala vägen. Östersund : Mid Sweden University  

Ahlin, K. , Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Löfstedt, U. , Mårtensson, A. , Åslund, A. & Öberg, L. (2014). Projekt Kundanpassad teknikinformation – KATI : Slutrapport – med fokus på förslag på arbetssätt och metoder.  

Ahlin, K. & Åslund, A. (2014). Utveckling och test av arbetsmetod för identifiering av nytta och värde i produktionsprocessen i framtagande av teknikinformation..  

Ahlin, K. (2013). Värdeadderande aktiviteter i produktionsprocessen av TI och tillhörande effektivitetsmätningar. (Rapport TIC 2013:6).  

Ahlin, K. (2012). Aspekter på nyttometoder för teknikinformation ur ett livscykelperspektiv. Mittuniversitetet (Rapport TIC 2012:1).  

Övrigt

Ahlin, K. (2018). Rätt teknikinformation är hårdvaluta som går att mäta.  

Sidan uppdaterades 2023-09-21