Alejandro Urrutia

Spara favorit

Bakgrund

Jag kom till Sverige från Chile år 1987. Jag har studerat litteraturvetenskap och spanska vid Göteborgs Universitet där jag år 2005 lade fram en avhandling om den spanske skalden Francisco de Quevedo (1580-1645). I min avhandling om Quevedos verk genomfördes en ideologisk läsning av poetens barocka kärlekspoesi med hypotesen att det var möjligt att avslöja diktarens och epokens ideologi bakom dennes kärlekslyrik. Analysen av Quevedos lyrik görs inom ramarna av den västerländska kulturen och litteraturen, begrepp som ’tradition’, ’litterär genre’ och ’ideologi’ är nyckelbegrepp i min läsning.

Forskningsområden

Vid sidan av undervisningen har jag fortsatt forska kring spansk barockpoesi men har också sysslat med nutida latinamerikansk litteratur, särskilt den chilenske författaren Pedro Lemebel. De centrala begreppen när jag läser Lemebels verk är ’identitet’, ’minoritet’ och ’performance’ vilka jag hämtar från Gayatri Spivak, Homi Bhabha och Judith Butler.
Ett annat ämne som intresserar mig är didaktiken. Vidare är reflektionen kring högskolepedagogik och främmande språkpedagogik viktiga delar i mitt akademiskarbete. Delar av dessa reflektioner presenterade jag i form av en koferensbidrag vid XVIII Congreso Asociación Internacional de Hispanistas i Buenos Aires år 2013.

Pågående forskning

Pedro Lemebels krönikor : performance, rum och identitet.
Carmen Berenguers lyrik: genus, klass och det urbana poetiska jaget.

Undervisning

Sedan jag disputerade 2005 har jag främst undervisat. Innan jag började jobba vid Mittuniversitetet har jag jobbat vid universiteten i Göteborg, Umeå, Örebro samt Högskolan i Borås. Jag har jobbat på alla nivåer och undervisat i de flesta områden som ingår i spanskan som universitetsämne, från nybörjarnivå till forskarnivå. Jag specialiserar mig i undervisning av latinamerikansk och spansk litteratur samt akademiskt skrivande. Jag undervisar också i språkhistoria och spansk fonetik.

Övrigt

Jag är verksam som poet och har publicerat några diktsamlingar på spanska.


Mina publikationer

"The Credible Voice in Pedro Lemebels Oeuvre: Identity, Gender and Censorship", 2016 , Interlitteraria, University of Tartu, 2017. Print

la casa de las ratas/hormiguero de estrellas. Santiago de Chile: Eutopia Ediciones. 2017. Print

Los campos mudos de la oruga.Santiago de Chile: Mosquito Comunicaciones, 2016. Print.

”Los siglos de oro”. Historia de las literaturas hispánicas: aproximaciones críticas. Red Andrea Castro och Eduardo Jiménez Tornatore. Lund: Studentlitteratur, 2013. Print.

"Performativitet och identitet hos den chilenske författaren Pedro Lemebel". Genusmaraton Mittuniversitet. Östersund, 21:e februari 2013.

”Leer poesía: Quevedo y Sor Juana, dos poetas del Barroco”. Caminos de lectura. Lund: Studentlitteratur, 2010. Print.

Palabras de a dios. Santiago de Chile: Mosquito Comunicaciones, 2006. Print.

”Quevedo, el paratexto de González de Salas y la cuestión del lector”. Actas Del Congreso ”el Siglo De Oro En El Nuevo Milenio”. Red Carlos Mata Induráin och Miguel Zugasti. Pamplona: EUNSA, 2005. Print.

Hacia una lectura ideológica del Canta sola a Lisi, de Francisco de Quevedo. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2005. Print. Romanica Gothoburgensia 53.

“Neruda, poet of the century.” Moderna Språk 98.2 202–208. Print.

”Un título y dos líneas de lectura para un poema de Francisco de Quevedo” Romansk Forum XV Skandinaviske romanistkongress 16 – 204-213. Web.

Cantos de sireno. Santiago de Chile: Mosquito Comunicaciones, 2004. Print.

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Urrutia, A. (2013). Los Siglos de Oro. I Historia de las Literaturas Hispánicas : Aproximaciones críticas. Lund : Studentlitteratur. S. 103-123.

Konferensbidrag

Urrutia, A. (2012). Enseñanza del castellano como segunda lengua a través de recursos de Internet. Paper presented at the XVIII Congreso Internacional de Hispanistas,Buenos Aires, Argentina, 15 al 20 de julio de 2013.