Alexander Rad

Spara favorit

Forskningsområden

Reglering, Banker, Baselregelverket och risk management

Pågående forskning

Bank risk management
Educational loans

Undervisning

Finansiering fördjupning
Risk management

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Rad, A. (2017). The importance of trust for inter-organizational relationships : A study of interbank market practices in a crisis. Qualitative Research in Accounting & Management/Emerald, vol. 14: 3, ss. 282-306.  

Rad, A. (2016). Basel II and the associated uncertainties for banking practices. Qualitative Research in Financial Markets, vol. 8: 3, ss. 229-245.  

Rad, A. (2016). Risk management–control system interplay : case studies of two banks. Journal of Accounting & Organizational Change, vol. 12: 4, ss. 522-546.  

Rad, A. , Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2014). Female and male risk aversion : An empirical study of loan officers’ assessment of SME loan applications. International Journal of Gender and Entrepreneurship, vol. 6: 2, ss. 121-141.    

Rad, A. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2013). How Lending Officers Construe Assessments of Small and Medium-Sized Enterprise Loan Applications : A Repertory Grid Study. Journal of constructivist psychology, vol. 26: 4, ss. 262-279.    

Rad, A. & Wahlström, G. (2010). RISKMÄTNING : Modellering av risker– dags för en kritisk analys?. Internrevision, vol. 10: 3, ss. 5-6.    

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Rad, A. (2017). Bank risk management : How do bank employees deal with risk at the strategic and operational levels?. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University doctoral thesis : 263)  

Konferensbidrag

Rad, A. , Häckner, E. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2009). Reconsideration of the Bank Credit Assessments : Theoretical and Practical Issues. Paper presented at the 16th Annual European Real Estate Society

Rapporter

Rad, A. , Yazdanfar, D. & Öhman, P. (2014). Kvinnliga och manliga kreditgivares riskbenägenhet. (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2014:4).  

Rad, A. , Wahlberg, O. & Öhman, P. (2013). Kreditgivares bedömningar av låneansökningar. Mittuniversitetet (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2013:12).  

0736-160718