Alexandra Stenvall

Alexandra Stenvall

Handläggare, Examensfrågor|Degree Administrator

  • Tjänstetitel: Handläggare, Examensfrågor
  • Avdelning: Avdelningen för studieadministration (STUA)
  • Telefon arbete: +46101427920
  • E-postadress: alexandra.stenvall@miun.se
  • Besöksadress: Campus Östersund, hus E, plan 1
  • Rumsnummer: E221B
  • Ort: Östersund

Examens- och tillgodoräknandehandläggare - FÖRÄLDRALEDIG

Handlägger ansökningar om tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå.
Utreder och utfärdar examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.