Amanda Torsdotter

  • Forskningscentra: Centrum för forskning om ekonomiska relationer

Bakgrund

Jag är dokotorand vid CER (nationalekonomi) men också knuten till Luleå Tekniska Universitet.