Anders Hallberg

Ingenjör

  • Tjänstetitel: Ingenjör
  • Avdelning: Avdelningen för infrastruktur (INFRA)
  • Telefon arbete: 010-142 78 78
  • E-postadress: anders.hallberg@miun.se
  • Rumsnummer: O409