Anders Nilsson

Avdelningsekonom|Financial Officer

  • Tjänstetitel: Avdelningsekonom
  • Akademisk titel: Ekonom
  • Ansvarsområde: EHB och KMT
  • Avdelning: Ekonomiavdelning (EKO)
  • Telefon arbete: 010-142 81 86
  • E-postadress: Anders.K.Nilsson@miun.se
  • Besöksadress: Campus Östersund, hus A
  • Rumsnummer: A 220D
  • Ort: Östersund

Övrigt

Avdelnings- och projektekonom - Kvalitets och Maskinteknik (KMT) - Ekoteknik och hållbart byggande (EHB)