Anders Mossing

Spara favorit

Arbetar som kommunikatör på kommunikationsavdelningen med övergripande ansvar för forskningskommunikation.

Är också kontakt i kommunikationsfrågor för forskare på DEMICOM och på humanvetenskapliga fakulteten (HUV)

Publikationer

Proceedings (redaktörsskap)

Fredman, P. (ed.) , Stenseke, M. (ed.) , Mossing, A. (ed.) , Liljendahl, H. (ed.) & Laven, D. (ed.) (2012). Outdoor Recreation in Change – Current Knowledge and Future Challenges : Proceedings of the 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas. Östersund : Mittuniversitetet (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 19).  

Mossing, A. (ed.) & Fredman, P. (ed.) (2010). Friluftsforskning 2010 - program, presentationer och deltagare vid konferensen Friluftsforskning 2010 den 17-18:e november vid Göteborgs universitet. Östersund : Friluftsliv i förändring (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 15).  

Mossing, A. (ed.) & Fredman, P. (ed.) (2009). Friluftsforskning 2009 : Sammanfattning av presentationer vid konferensen Friluftsforskning 2009 den 18-19:e november vid Mittuniversitetet, campus Östersund. Östersund : Mittuniversitetet, ETOUR (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 12).  

Rapporter

Fredman, P. , Stenseke, M. & Sandell, K. (2013). Friluftsliv i förändring : Resultat från ett forskningsprogram - slutrapport. Stockholm : Naturvårdsverket (Naturvårdsverkets rapport 6547).