Anders Mossing

Kommunikatör|Communications Officer

  • Tjänstetitel: Kommunikatör
  • Annan titel: Fakultetskommunikation HUV
  • Avdelning: Kommunikationsavdelningen (KOM)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428829
  • E-postadress: anders.mossing@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Forum för Genusvetenskap

Kommunikatör med ansvar för att stötta Humanvetenskapliga fakulteten i kommunikationsfrågor kopplade till forskning. Ger också kommunikationsstöd till institutionerna UTV och delar av HSV (engelska, historia, kriminologi, litteraturvetenskap, religionsvetenskap, svenska språket).

Ger också kommunikationsstöd åt Forum för genusvetenskap (FGV)

Extra kontaktinformation

070-540 88 29

Publikationer

Proceedings (redaktörsskap)

Fredman, P. (ed.) , Stenseke, M. (ed.) , Mossing, A. (ed.) , Liljendahl, H. (ed.) & Laven, D. (ed.) (2012). Outdoor Recreation in Change – Current Knowledge and Future Challenges : Proceedings of the 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas. Östersund : Mittuniversitetet (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 19).  

Mossing, A. (ed.) & Fredman, P. (ed.) (2010). Friluftsforskning 2010 - program, presentationer och deltagare vid konferensen Friluftsforskning 2010 den 17-18:e november vid Göteborgs universitet. Östersund : Friluftsliv i förändring (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 15).  

Mossing, A. (ed.) & Fredman, P. (ed.) (2009). Friluftsforskning 2009 : Sammanfattning av presentationer vid konferensen Friluftsforskning 2009 den 18-19:e november vid Mittuniversitetet, campus Östersund. Östersund : Mittuniversitetet, ETOUR (Rapport / Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring 12).  

Rapporter

Fredman, P. , Stenseke, M. & Sandell, K. (2013). Friluftsliv i förändring : Resultat från ett forskningsprogram - slutrapport. Stockholm : Naturvårdsverket (Naturvårdsverkets rapport 6547).    

Sidan uppdaterades 2022-11-18